Avslutning for PHS-studentene i Oslo våren 2018. Her fra borggården på den gamle Politighøgskolen på Majorstua.

Statsbudsjettet 2019

Utsetter utredning om ny politihøgskole

Regjeringen setter arbeidet med ny politihøgskole på vent.

Publisert

Det ble klart i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Begrunnelsen er at behovet for nye lokaler må sees i sammenheng med andre behov i justissektoren.

«Av omsyn til meir prekære byggje- og investeringsprosjekt vil ikkje regjeringa setje i gang ei utgreiing om investeringar for nye lokale til Politihøgskolen på noverande tidspunkt», står det i statsbudsjettet.

Pressevakta ved Politihøgskolen (PHS) sier det er for tidlig å kommentere dette ennå.

– PHS vil bruke tid på å gå grundig gjennom budsjettet før vi kommenterer, sier pressevakta.

Allerede i 2012 ble plassmangelen på PHS viet plass i statsbudsjettet. Og i 2013 ba Politidirektoratet (POD) PHS om å utrede driften på dagens fire studiesteder.

POD skulle videre gjennomføre en konseptutvalgutredning (KVU) om ny politihøgskole i 2014, men dette skjedde aldri. 

– Vi har vært ærlige på at det beste hadde vært én stor politihøgskole med ett eller to campus. Det ville vært mer kostnadseffektivt. Samtidig har jeg forståelse for at Politihøgskolen må prioriteres nedover, sa PHS-rektor Nina Skarpenes da.

Nå har PHS blitt ytterligere nedprioritert.

Powered by Labrador CMS