100-ÅRSJUBILANT: Politihøgskolen (PHS) markerer at det i 2020 er 100 år siden politiutdanningen startet i Norge. Høydepunktet i markeringen er en 400 siders antologi om politiutdanningen. – Så kommer det også en del utviklingsprosjekter og fagrapporter, og forhåpentligvis noen podkaster og videosnutter i løpet av jubileumsperioden, sier Vanja Lundgren Sørli ved PHS.
100-ÅRSJUBILANT: Politihøgskolen (PHS) markerer at det i 2020 er 100 år siden politiutdanningen startet i Norge. Høydepunktet i markeringen er en 400 siders antologi om politiutdanningen. – Så kommer det også en del utviklingsprosjekter og fagrapporter, og forhåpentligvis noen podkaster og videosnutter i løpet av jubileumsperioden, sier Vanja Lundgren Sørli ved PHS.

Koronautsettelser for 100-årsjubileet

Fellesarrangementene er utsatt, men Politihøgskolen skal likevel markere at det i 2020 er 100 år siden Norge fikk politiutdanning.

Publisert

Mye har endret seg siden 24 menn i alderen 25 til 43 år møtte opp til sin første dag som elever ved Statens politiskole i Oslo den 10. januar 1920. Det tre måneder lange kurset har blitt til en treårig høgskoleutdanning, og fra å utelukkende bestå av menn, er det i dag et knapt flertall av kvinnelige studenter ved Politihøgskolen (OPHS).

Politiutdanningens historie og utvikling var noe av det som skulle vises fram når Politihøgskolen i år feirer 100 år. Jubileet har vært planlagt lenge, men koronaepidemien endret fokuset. 

– Koronautfordringene berører de felles markeringene, der folk møtes. Vi har derfor skjøvet fellesmarkeringene til vårsemesteret 2021. Nærmest var åpningsarrangementet for ansatte, studenter og inviterte gjester. Det er nå planlagt til 11. januar 2021. Det er da 101 år og en dag siden de første elevene møtte opp i Schwensens gate på Sankthanshaugen. Det andre er vår åpne dag i forbindelse med Politiets dag den 29. august. Denne blir gjennomført som Politihøgskolens dag i vårsemestret neste år, forteller Geir Valaker, som ledet styringsgruppen for jubileet.

Samtidig, understreker han, er det ikke disse arrangementene som er de viktigste.

– Det aller viktigste er alle de faglige aktivitetene, understreker Valaker.

400 siders jubileumsantologi

Det er førsteamanuensis Vanja Lundgren Sørli på PHS som har ansvaret for den faglige delen av programmet.

– Det vi har planlagt, og som gjennomføres i løpet av senhøsten 2020 og våren 2021 er flere seminarer på Litteraturhuset, med faglige bidrag fra de forskerne som er involvert i den store jubileumsantologien, sier Sørli.

Arbeidet med antologien er noenlunde i rute.

– Det er et stort prosjekt som ledes av Birgitte Ellefsen, Marit Egge og meg selv. Vi er oppe i 25 forskere, som bidrar med kapitler som drøfter politiutdanningens bidrag i politiets profesjonshistorie. Det vil si at vi ser på utdanningen både som kunnskapsprodusent, men også som kunnskapskonsument. Den settes inn i en 100-årig ramme, og inneholder blant annet to kapitler som handler om politiutdanningen under krigen, forteller Sørli.

Antologien vil inneholde forskning på politiutdanningen gjennom 100 år, forklarer hun.

– Det blir en 400 siders bok. Vi følger historien fra da utkastet til politilov ble lagt fram i 1906, og går framover derfra. Bidragsyterne har en variert sammensetning, med forskere fra universitetene i Oslo og Bergen, fra OsloMet og Holocaustsenteret i tillegg til oss som er plassert på PHS. Bredden blir godt ivaretatt med deltakere fra andre forskningsmiljøer. Slik tror jeg vi skal klare å dekke feltet politiutdanning godt, som er et felt det av en eller annen grunn ikke har vært forsket på.

Politistudenter bidrar

I tillegg til de engasjerte forskerne, har også 22 bachelorstudenter brukt mye tid på å jobbe med politiutdanning og politiet i et historisk perspektiv.

– Studentene har bidratt med oppgaver på aktuelle felt som vi ikke har hatt forskning på. Det er både betydningsfullt og veldig moro at de gjør det. Oppgavene favner bredt og handler om alt fra utrykningsenhetene, kvinner i politiet, avhørsmetodikk, til taktikk i utdanningen fra 1920 og fram til i dag. Dette er veldig spennende oppgaver som vi kommer til å publisere fra høsten 2020, sier Sørli.

Både publiseringen av oppgavene og lanseringen av antologien har et lengre perspektiv, til langt inn i 2021.

– Vi skal også ha en forskningskonferanse våren 2021 om framtidas politiutdanning, som sammen med antologien danner det viktigste forskningsmessige innholdet. Vi håper å klare å holde oss til den reviderte tidsplanen med arbeidet med boka. Da kommer boka i mai 2021 etterfulgt av forskningskonferansen i juni, sier hun.

Bidragsyterne til antologien jobber fint fra hjemmekontor - med ett unntak:

– Det store problemet rent forskningsmessig er at alle arkiver er stengt. Vi savner tilgang til andre kilder, som for eksempel Riksarkivet, så det kommer nok til å stå noen sultne politiforskere utenfor dørene til Riksarkivet når det åpner igjen, sier Sørli, men legger til:

– Boka kommer uansett, men publiseringsdatoen er ikke hugget i stein enda. 

LES OGSÅ: PHS gjennomfører leirtrening for 180 avgangsstudenter