Stillingen som Økokrimsjef: Her er de to anonyme søkerne

De to tidligere statsadvokatene Pål Lønseth og Tor Henning Rustan Knudsen er søkerne som ble holdt hemmelig for offentligheten, til stillingen som Økokrim-sjef.

Publisert

Forrige uke skrev Politiforum at de to søkerne som antas å være mest aktuelle for stillingen som Økokrim-sjef holdes hemmelig for offentligheten. Søkerlisten til stillingen består av fire søkere, hvor to var unntatt offentlighet.  

Mandag bekreftet tidligere statssekretær i justisdepartementet og statsadvokat Pål Lønseth i et intervju med VG at han har søkt stillingen som ny sjef for Økokrim. 

- Jeg bekrefter at jeg har søkt på stillingen som Økokrim-sjef. Utover det har jeg ingen kommentar på det nåværende tidspunkt, sier Lønseth til VG. 

Nå har Politidirektoratet offentliggjort hele søkerlisten. Dermed er det også offentlig at tidligere statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen er blant søkerne. 

Lønseth har bakgrunn fra domstolene og politiet, og jobber i dag i konsulentselskapet PwC. 

Også Rustan Knudsen har bakgrunn fra domstolene og politiet, og jobber i dag i advokatfirmaet Wikborg Rein. 

- Grunnen til at jeg søker er fordi jeg mener Økokrim har en svært viktig samfunnsfunksjon, som jeg gjerne vil være med å bidra til videreutvkjilingen av, sier han, til Politiforum. 

Unntatt offentlighet

I den offentlige søkerlisten er Lønseth anonymisert, og kun referert til som en mannlig søker. 

Dette er søkerne i den offentliggjorte søkerlisten: 

1. Mann (34), nåværende stillingstittel oppført som «Tim Heibø»
2. Kvinne (32), nåværende stillingstittel: Personalsjef og HR ansvarlig 
3. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
4. Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, ***** 

Søker nummer en har bakgrunn som tolk, mens søker nummer to har vært personalsjef i Lampemagasinet og er i dag personalsjef i et bingoselskap. 

Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg, har tidligere kritisert hemmeligholdet, og mener det er problematisk at søkerlisten til en så sentral jobb ikke syntes å inneholde navnene på det som fremstår som de mest aktuelle kandidatene. 

- Det betyr at den reelle søkerlisten er unntatt offentlighet. Det er problematisk når det gjelder en slik jobb. Jeg vil anmode Politidirektoratet om å revurdere dette unntaket, sa Strand. 

Må ha erfaring fra politi- og påtalemyndighet

Sjefen for Økokrim har ansvaret for enhetens samlede virksomhet, og vil også ha funksjon som førstestatsadvokat. I stillingsutlysningen står det at «Økokrimsjefen skal påse at bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet skjer ved best mulig utnyttelse av samlede tilgjengelige ressurser» og at «den som ansettes må påregne å bidra inn i eventuelle fremtidige endringer i organisering av politiets særorgan». 

Den som ansettes må blant annet ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og erfaring fra politi- og påtalemyndighet. Personen må også ha god resultatoppnåelse i tidligere stillinger, god samfunnsforståelse og bred  kunnskap om næringsliv og arbeidsliv.

POD stiller også som kvalifikasjon at personen må kunne kommunisere tydelig og tillitvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig. 

LES OGSÅ: Økokrim: Ruster opp kampen mot vinningskriminelle