Dronenotiser

Publisert Sist oppdatert

Slik kan politiet bruke droner:

  • I skarpe situasjoner kan dronen brukes til å få oversikt over gjerningsperson(er) og gjøre politiet bedre i stand til å gripe inn på en trygg og effektiv måte.
  • Under store arrangementer, som demonstrasjoner og konserter, kan politiet raskt få et overblikk over store menneskemengder, og sette inn ressurser der det trengs.
  • Ved leteaksjoner kan politiet bruke termisk kamera for å finne personer som har forsvunnet i mørket eller i naturen.
  • I forkant av og under aksjoner kan politiet bruke dronen i spaningsøyemed, for å skaffe seg bedre oversikt før de går til aksjon.
  • Under ulykker og katastrofer kan politiet bruke droner til å raskt skaffe seg oversikt over situasjonen, og til å bedre ivareta sikkerheten til mannskaper og publikum.
  • Under naturkatastrofer kan politiet bruke droner til å raskt skaffe seg oversikt over skadeomfanget, og til å lete etter savnede.

Drone eller ikke drone?

Begrepet «drone» gir sterke, militære assosiasjoner. Det er årsaken til at interesseorganisasjoner, produsenter og andre innenfor drone-markedet foretrekker å bruke uttrykket «unmanned aircraft system», eller «ubemannet luftfartøy» på norsk.

Egen interesseorganisasjon

Allerede i januar 2008 ble interesseorganisasjonen «UAS Norway» etablert. Organisasjonens formål er «å bidra til utvikling og sikker anvendelse av UAS i Norge», samt å «bidra til å skape rammevilkår for virksomhetene, drive informasjonsarbeid og være kontaktpunkt for myndighetene». 23 norske bedrifter er tilknyttet organisasjonen, ifølge deres hjemmeside.

Ingen regulering

Per i dag finnes det ingen forskrift som regulerer bruken av UAS-enheter i Norge. Luftfartstilsynet er i gang med å utarbeide en slik forskrift, og inntil videre er det derfor luftfartsloven som gjelder. Der stilles det blant annet krav til maksimal flyhøyde, ansvarsforsikring og visuell kontakt med UAS-enheten, ifølge Aftenposten.

Droner i bruk

I dag brukes droner allerede flere steder i det norske samfunnet. Blant annet benyttes de av eiendomsmeglere for oversiktsbilder av eiendommer, mens Norsk Luftambulanse tester ut droner i bruk i redningsarbeidet. Også norsk media har tatt i bruk droner, og blant annet brukt den til å fotografere åsteder.