Styret ved PHS stemte over hvor et eventuelt nedtrekk i antall studenter skal tas.
Styret ved PHS stemte over hvor et eventuelt nedtrekk i antall studenter skal tas.

Nytt vedtak: Hvis studentene blir færre kuttes bachelorutdanningen i Stavern

- Jeg forstår uro og skuffelse i Stavern, de ansatte har gjort og gjør en svært god jobb, sier rektor Nina Skarpenes.

Publisert

I dag diskuterte styret i Politihøgskolen hvor et nedtrekk i studentantallet skal tas, hvis de får beskjed om at antall studenter skal kuttes. 

Styret vedtok å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, hvis studentallet reduseres til 450 studenter eller færre, og hvis det er styret som skal ta beslutningen om hvor nedtrekket gjennomføres. 

To styremedlemmer stemte mot forslaget. Dette var Tom Christer Holme, styremedlem og ansattrepresentant ved PHS, som selv jobber i Stavern, og Vetle Haugland, studentrepresentant ved PHS i Oslo. 

Uenig

- Hvis det blir et nedtrekk i studentantallet, mener vi i Stavern at vi mister fleksibiliteten til å kunne vokse som studiested igjen. Hvis ansatte finner andre jobber, er det ikke bare enkelt å ansette igjen senere, for å bygge opp den faglige kompetansen, sier Tom Christer Holme, til Politiforum. 

Han legger til at han også er uenig i Politihøgskolens analyse av hvor det er mest lønnsomt å gjøre et nedtrekk. Han har også tidligere vist til at det ifølge PFs utregninger koster 86 834 kroner å utdanne en student i Stavern, mens det koster 108 168 kroner per student i Oslo og 100 861 kroner per student i Bodø. 

Politiets Fellesforbund mener dermed at det koster 21 334 kroner mindre per student som utdannes i Stavern, sammenlignet med i Oslo. 

- Politihøgskolen har gjort en økonomisk analyse hvor de har sett på å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, og ikke en flat nedjustering hvor man kutter i antallet studenter i både Stavern, Oslo og Bodø, sier Holme. 

Han legger til at det nå er opp til politikerne om det vil bli et nedtrekk i studentantallet eller ikke. 

- Fattet riktig beslutning

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, forteller at hun forstår at det er uro og skuffelse i Stavern. 

- De ansatte har gjort og gjør en svært god jobb. Dessuten gjør studentene det bra og trives. Bachelor i Stavern ble opprettet da studenttallet økte kraftig. Nå er situasjonen en annen. Jeg må som rektor se det helhetlige bildet, og derfor mener jeg at styret har fattet en riktig beslutning. Ved et opptak av 450 eller færre studenter, vil det være faglig uforsvarlig å gjennomføre utdanning på tre steder, sier Skarpenes. 

Hun mener de faglige miljøene ikke vil bli robuste nok, og at det økonomisk sett heller ikke lar seg forsvare. Politihøgskolen vil fortsette å utrede mulige konsekvenser, og avventer hva politikerne bestemmer seg for. 

- Betyr dette at dersom det blir bestemt at det skal tas et nedtrekk i antallet studenter, at det er endelig bestemt at dette skal tas i Stavern? 

- Det er også en mulig politisk vurdering, men min anbefaling og styrets vedtak er tydelig, sier Skarpenes. 

Anbefalt i mai i fjor

Politihøgskolen og Politidirektoratet (POD) har tidligere foreslått å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, hvis antallet studenter kuttes. Dette anbefalte POD overfor Justisdepartementet allerede i mai og juni i fjor, ifølge brev Politiforum har fått tilgang til. 

I januar skrev Politiforum at det vurderes å redusere antallet studenter ved Politihøgskolens studiesteder fra 550 studenter i dag, til 400 studenter i 2020, etter det Politiforum erfarer

Justisdepartementet opplyste til Politiforum i februar at det er to grunner til at de har bedt POD om å vurdere hvor et eventuelt kutt i studentantallet skal tas: Målet om to politifolk per tusen innbyggere vil bli nådd, og at departementet skriver på en stortingsmelding.

Ap og Sp kritiske

Muligheten for at bachelorutdanningen i Stavern blir nedlagt ble møtt med sterk motstand fra flere hold. 

Varaordfører i Larvik, Olav Nordheim (Sp), uttalte i januar at det er svært viktig for kommunen å beholde bachelorutdanningen. 

- Om den legges ned er det en katastrofe. En ting er hva det betyr for kommunen, med arbeidsplasser og aktivitet. Men jeg vil si at politiutdanningen blir dårligere om man legger ned i Stavern. De har et godt samarbeid med utrykningspolitiet blant annet, og Sivilforsvaret er her. Dette er et stort fagmiljø, ikke bare i Stavern, men i hele regionen, sa Nordheim.

Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, har begge uttrykt at de er kritiske til å legge ned bachelorutdanninger før planene om en ny politihøgskole er klar. 

Powered by Labrador CMS