Regjeringen har foreslått å kutte opptaket ved Politihøgskolen til 400 studenter fra 2020. Hele kuttet foreslås tatt i Oslo.

Unio er bekymret for Politihøgskolens uavhengighet

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener regjeringen «utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling» med sitt forslag til statsbudsjett.

Publisert

Det vakte oppsikt da regjeringen overraskende foreslo å kutte antallet studenter ved Politihøgskolens (PHS) bachelorutdanning fra 550 til 400 studenter i 2020.

I en enkelt setning i Justisdepartementets budsjettforslag for 2020, foreslås det å kutte bevilgningen med «4,1 mill. kroner som følgje av at opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen skal reduserast frå 550 til om lag 400 studentar i 2020, der nedtrekket blir gjort i Oslo».

- Dette var noe overraskende, sa PHS-rektor Nina Skarpenes til Politiforum rett etter at nyheten sprakk.

Møtt med stor kritikk

Hun var forberedt på at det kom et nedtrekk, men hadde ikke fått noen signaler om at regjeringen ønsket å overprøve skolens vedtak om at et slikt nedtrekk skulle tas ved avdelingen i Stavern.

- Av flere årsaker vedtok styret at det var bachelorutdanningen i Stavern som skulle avvikles dersom studenttallet ble vesentlig redusert fra 550, som er dagens studenttall, sa Skarpenes.

Beslutningen har blitt møtt med stor kritikk fra styret i PHS, fra akademiske miljøer, den politiske opposisjonen og fagforeningen Politiets Fellesforbund (PF).

Også Unio på banen

Nå har også Unio, arbeidstakerorganisasjonen som PF er en del av, markert motstand mot regjeringens foreslåtte overkjøring av skolens vedtak.

Under Unio-konferansen i går, vedtok representantskapet i Unio, som er Unios høyeste organ, en enstemmig politisk uttalelse:

«Høgskole- og universitetenes autonomi er grunnlaget for deres evne til å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Unio ser med bekymring på hvordan regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling. Unio er bekymret for hvilken overslagseffekt dette vil kunne ha for høgskolene og universitetenes uavhengighet.»

Utfordrer autonomien

Uttalelsen kom etter et forslag fra PF.

– Politiets Fellesforbund respekterer at det er fattet et politisk vedtak om nedtrekk på antall studieplasser, men når man i statsbudsjettet går inn i detaljer om hvordan dette nedtrekket skal forvaltes, utøver man politisk detaljstyring som utfordrer høgskolestyrets autonomi på en måte som rører ved høgskolens frie rolle, sier PF-leder Sigve Bolstad til PF.no.

De ansatte frykter for at Politihøgskolen kan risikere å miste sin høgskolestatus dersom forslaget vedtas og skolens hovedsete i Oslo sitter igjen med fire klasser - der det tidligere var 17

Motstanderne mot regjeringens forslag setter nå sin lit til at politikerne gjør om på forslaget før statsbudsjettet endelig vedtas før jul.

Powered by Labrador CMS