Lover hjelp mot tregt nett

13.500 politiansatte deler på 2048 internettlisenser. Det gir treg nettilgang - men nå lover POD og PDMT forbedring.

Publisert Sist oppdatert

Mange politiansatte opplever ekstrem treghet når de skal utføre selv de enkleste oppgaver gjennom politinettet.

Politiforum er kjent med at etterforskere i Hedmark politidistrikt har gitt opp å søke opp eier av kjøretøy gjennom Autosys. I stedet bruker de SMS-tjenester fra mobiltelefoner.

Samtidig tar det etterforskerne oppimot en halv time å avlyse etterlysningen av en person i Elys – en oppgave som kunne vært gjort på under ett minutt dersom alt hadde fungert som det skal.

– Vi erkjenner at dette er et problem for brukerne. Det skal ikke være sånn som det er i dag, understreker Per Håvard Pedersen, leder for IKT-avdelingen hos Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT).

Maks 2048 brukere

Problemene som frustrerer politiansatte over hele landet, har en todelt årsak. Mye stammer fra etableringen av programvaren STI (Sikker Tilgang Internett) for over ti år siden.

STI er verktøyet som gjør det trygt for politiet å bruke Internett og interne systemer fra samme PC.

– Ved etableringen var behovet stort sett å søke etter navn og nummer i telefonkatalogen på Internett. I dag er behovet et helt annet. STI er rett og slett ikke konstruert for den bruken som vi har i dag. Dette er noe vi tar på alvor, og noe som må gjøres noe med, sier Erik Liaklev, leder for IT-seksjonen i Politidirektoratet (POD).

I dag har Internett blitt et viktig verktøy for politiet, blant annet i forbindelse med etterretning og etterforskning på sosiale medier.

Men flere og flere tjenestesteder velger nå å gå til innkjøp av separate PCer med egen Internettilkopling til dette, fordi tidstapet gjør det lite hensiktsmessig å bruke STI.

STI har også en flaskehals i form av en innebygget begrensning på antallet samtidige brukere i systemet. I dag er det ikke plass til mer enn 2048 brukere samtidig.

– Programmer som henger, og køer i forbindelse med begrensningen i antall samtidige brukere, er en del av årsaken til problemene. Vi har som mål å fjerne denne begrensningen, sier Pedersen i PDMT.

Penger til hardware

Den andre årsaken ligger i til dels gammel og utdatert hardware. For selv om brukerne opplever det som om at alt går i sakte fart, så har problemet sannsynligvis ingenting med båndbredden å gjøre.

I 2012 har det blitt satt av cirka 30 millioner kroner til IKT i politiet, hvorav en del av pengene er satt av til fornying av hardware i forbindelse med STI.

– Vi har visst en stund at det har vært rom for forbedringer, men det store IKT-etterslepet i politiet har ført til at vi ikke har hatt midler tilgjengelig. Det har eskalert med meldinger til oss det siste halvåret, og vi skal gjøre vårt for å få dette på plass, forklarer Pedersen.

Samtidig er det en kjensgjerning at IKT-etterslepet i politiet har ført til tøffe prioriteringer.

– Det er stort behov for å fornye mange elementer innenfor IKT-området i politiet. De siste årene har det blitt gjennomført et stort, grunnleggende fornyingsarbeid, uten at dette har vært merkbart for brukerne. Dette arbeidet måtte gjøres for å danne grunnlaget for ny funksjonalitet og en framtidig bedre brukeropplevelse, understreker Liaklev.

– Høyest prioritet

Det siste halvåret har også POD og PDMT prioritert å få kontroll på utfordringene i kjølvannet av innføringen av politiets sentraliserte datasystem «D#2». Dermed har det blitt mindre tilgjengelige ressurser til andre områder.

– Men ved siden av D#2 er det STI-problematikken som har vår høyeste prioritet, sier Pedersen, som understreker at dette løpet kjøres uavhengig av D#2-implementeringen.

– Mange tror også at tregheten de opplever utelukkende skyldes D#2. Det er ikke riktig. Kvaliteten på programmene er ikke endret etter innføringen av D#2. Til tross for en del utfordringer med implementeringen av D#2, er vi 100 prosent sikre på at det var riktig løsning, legger Liaklev til.

Han sier at overgangen til et «nytt og moderne driftskonsept», var en forutsetning for videre utvikling innenfor politiets IKT-systemer.

Spørsmålet for brukerne ute i politi-Norge er nå om når de kan forvente en bedring av dagens situasjon. Svaret fra POD og PDMT er at en løsning kan være like om hjørnet.

– Etter sommeren kan vi si noe om når brukerne kan få tilbake god tilgang til Internett. I løsningen vi ser for oss, ønsker vi heller ingen begrensning på antall samtidige brukere, sier Pedersen, som samtidig oppfordrer brukerne til å melde inn problemene de opplever til PDMT.

– Det er viktig å understreke at dette er noe vi tar på alvor.

Powered by Labrador CMS