Vinner kampen mot vinning

Stadig flere av Vestfolds innbyggere får ha sakene sine i fred. Siden gjengangerseksjonen startet for fem år siden har anmeldte vinningssaker gått ned med 33 prosent.

Publisert Sist oppdatert

- Har du noe mer på deg?

Henning Fosaas, politioverbetjent og politifagligleder for gjengangerseksjonen i Vestfold, har akkurat funnet tre gram hasj som Johnny, ikke så veldig diskret, har slengt fra seg på grusen utenfor boligen sin. Nå går Fosaas gjennom lommene hans.

Nulltoleranse

Johnny er en av 40 gjengangere Fosaas og fire andre kolleger i Vestfold følger tett.

Nå har de avlagt ham et uanmeldt besøk fordi det den siste uken har vært en rekke innbrudd i biler som er etter Johnnys mønster.

- Johnny vil nå bli anmeldt for besittelse og erverv av tre gram hasj. Det vil vi kunne bruke til å få ransaket hjemmet hans hvor vi da vil se etter tjuegods. For de 40 gjengangerne våre praktiserer vi nulltoleranse. Ett lovbrudd er lik en dom, sier Fosaas.

Og denne praksisen er bare en av mange årsaker til at Vestfold politidistrikt fortsatte med en nedgang i antall anmeldte vinningssaker i fjor, mens resten av landet opplevde en oppgang på 6,6 prosent. Og trenden ser ut til å forsette. Sammenlignet med første kvartal i år har anmeldte vinningssaker i Vestfold gått ned med ytterligere 17,4 prosent.

At kjeltringene i Vestfold begår stadig færre tyverier, henger nok også sammen med at tyveriene ofte straffer seg. Oppklaringsprosenten på vinning ligger nå på hele 30 prosent i distriktet, mens i landet for øvrig blir bare 15 prosent av vinningssakene oppklart.

Hva er hemmeligheten?

Fosaas tar Politiforums utsendte med seg inn på Gjengangerseksjonens dedikerte kontorlandskap på Tønsberg politistasjon for å vise flere av suksesskriteriene.

Der har etterforskere fra Horten, Sandefjord, Larvik og Tønsberg kontorpultene sine. Hver mandag kommer de sammen for å diskutere modus på vinningsforbrytelsene den siste uken, og for å bli enige om hvordan de best kan jobbe sammen den neste uken.

- At dedikerte personer fra de største driftsenhetene i politidistriktet fysisk sitter sammen og kan dra nytte av hverandres kompetanse tror jeg er alfa omega for at vi lykkes, sier Fosaas.

De fem i gruppen sitter imidlertid ikke mye på kontoret her i Tønsberg. Mesteparten av arbeidstiden er de ute. De oppsøker karer som Johnny og kartlegger venner og annet nettverk rundt gjengangerne.

- Det er viktig å være mye ute i miljøet for å få best mulig oversikt, sier Fosaas før han går videre til å vise et annet suksesskriterium. Nemlig Gjengangerseksjonens startnettside.

Informasjonsflyt

Den viser gjengangerne avbildet med en kort beskrivelse under. Fosaas demonstrer at med noen raske klikk får alle i distriktet tilgang på blant annet gjengangerens kriminelle løpebane flere år tilbake, deres aller siste brekk, om hun eller han soner en dom, og når vedkommende eventuelt slippes ut.

- Informasjonsflyt mellom oss og de andre avdelingene i politidistriktet er helt essensielt. Dersom ordenspatruljen for eksempel kommer over en av våre, vet de hva de har å forholde seg til. De vil være mer på vakt og kanskje komme tilbake med interessante opplysninger om gjengangeren, sier Fosaas.

Han peker på at informasjonsflyten også går utenfor distriktet. Dersom for eksempel en av de 40 begår et lovbrudd i Oslo, så ber de om å få oversendt saken så snart den er ferdig etterforsket slik at gjengangeren kan dømmes i Vestfold.

Og et godt samarbeid også med retten gjør at gjengangerne dømmes raskt. Som oftest går de direkte fra varetekt til soning. Når dommen er ferdig sonet sikrer god informasjonsflyt, også fra fengselet, at gjengangergruppen vet når den kriminelle slipper ut.

- Som oftest besøker vi gjengangeren senest en uke etter at han eller hun har sluppet ut av fengselet. De skal vite at vi fremdeles er der, sier Fosaas.