Oppsiktsvekkende narkotikanedgang

Ni av ti personer under 20 år har aldri prøvd narkotika i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Geir Nerland ved Gatepatruljen i Oslo mener tallene er enestående og plasserer Norge på Europatoppen innen rusforebyggende arbeid blant unge i «faresonen».

Etter en økning i siste halvdel av 1990-tallet, ser det ut til at ungdom i de senere år har redusert bruken av cannabis og andre narkotiske stoffer. Dette går frem av en ny SIRUS-rapport som Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy står bak.

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år fra 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990. I løpet av ni år har ni prosent færre unge under 20 år prøvd narkotika. De siste seks månedene har det vært en ytterligere nedgang i narkotikabruken, og på landsbasis s­nakker vi om mellom seks og sju prosent.

Kritisk til media

- Når 90 prosent på landsbasis under 20 år sier at de aldri har prøvd narkotiske stoffer, er det selvsagt et gledelig resultat. Jeg vil gå så langt at vi nærmest har vunnet kampen mot narkotika blant de unge. Det er «unormalt få unge som bruker narkotika» i Norge sammenlignet med andre europeiske land, sier leder for Gatepatruljen i Oslo, Geir Nerland, og legger til:

- Det tegnes et helt feil bilde av narkotika­situasjonen i Norge. Jeg setter derfor et stort spørsmålstegn ved medias dekning av narkotikasituasjonen her i landet.

Geir Nerland retter knallhard kritikk mot media som han mener har fremstilt narkotikasituasjonen helt feil.

- Byen koker over av narkotika kan vi til stadighet lese i aviser og se i TV-reportasjer. Faktum er at narkotikatallene aldri har vært lavere enn nå. Vi er tross alt ute hver dag og snakker med ungdom, og vi har merket en stor holdnings­endring blant de unge, sier Nerland.

- Hva er årsaken til det?

- Først og fremst tror jeg disse m­enneskene har blitt klar over risikoen ved å bruke narkotika. Det har også vært flere kampanjer på røykekutt, noe jeg mener har fungert preventivt med tanke på potensielle brukere av narkotiske stoffer. I tillegg er «housemiljøet», hvor narkotiske stoffer fløyt, dødd ut. Dette miljøet så vi tidligere fungerte som flue­papir på unge personer som søkte etter spenning, svarer Nerland.

Endringsmønster

Også for cannabis økte andelen 15-20-åringer som oppga at de hadde brukt stoffet noen gang i siste halvdel av 1990-tallet. Ved årtusenskiftet oppga i underkant av 20 prosent på landsbasis og i underkant av 30 prosent i Oslo at de noen gang hadde brukt hasj eller marihuana. Etter årtusenskiftet har det imidlertid vært en nedgang til i overkant av 10 prosent på landsbasis og i underkant av 20 prosent i Oslo. Det er liten forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av cannabis.

Ifølge Sirus-undersøkelsen har andelen ungdom som er blitt tilbudt hasj, eller tror de kan klare å skaffe hasj, har også gått ned det siste tiåret, samtidig som færre ønsker at stoffet skal bli legalt.

- Vi finner den samme nedgangen i bruk av amfetamin og ecstasy det siste tiåret som for cannabis. Kokain er det eneste stoffet som skiller seg ut, ved at det er stabilt i overkant av to prosent som har brukt det noen gang, sier Astrid Skretting ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

- Det er en kjensgjerning at Norge ligger godt an sammenlignet med andre land i Europa.

Stolt

Leder for Ungdom mot narkotika, Silje Kristine Karlsen, er kjent med den positive trenden, og hun innrømmer at hun er positivt overrasket og stolt over utviklingen.

- Vi kjenner til nedgangen, og er selvsagt veldig fornøyd med det. Men vi må ikke gå rundt å tro at vi er i mål. Ungdom mot narkotika jobber mot et samfunn uten narkotika. Det er kanskje en utopisk tanke, men vi må ha voksne ambisjoner, sier Silje Kristine Karlsen.