Assisterende politidirektør Håkon Skulstad mener grunnen til at ikke omstillingsmidlene er brukt opp, er sammensatt.
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad mener grunnen til at ikke omstillingsmidlene er brukt opp, er sammensatt.

Nærpolitireformen

Brukte ikke opp midlene til omstilling

Til sammen har 106 millioner kroner mindre enn budsjettert blitt brukt til nærpolitireformen.

Publisert

I en evaluering av nærpolitireformen kommer det frem at politiet ikke har brukt opp alle midlene som har vært budsjettert til nærpolitireformen. Det ble brukt nesten 50 millioner kroner mindre i fjor enn budsjettert og totalt 106 millioner kroner mindre fra 2015 til 2017. Dette innebærer blant annet omstillingsmidler som brukes til å kompensere politiansatte for at de må reise lenger og få en endret arbeidshverdag. 

Midlene vil bli benyttet

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad, mener at årsaken til at midlene ikke blir brukt er sammensatt.

Budsjett- og regnskapstall for alle utviklingsprosjekter som er definert som reformaktiviteter. Mill.kr.
Budsjett- og regnskapstall for alle utviklingsprosjekter som er definert som reformaktiviteter. Mill.kr.

For det første er det en viss gliding mellom budsjett/forbruk på tvers av år, slik at det for 2017 er påløpt kostnader (av 2017-budsjett) som blir betalt i 2018. Det er også verdt å merke seg at det i siste halvår var en reduksjon i antall eksterne ressursene som jobbet med reformen. Dette bidro til reduserte kostnader. 

Skulstad forklarer at midlene er øremerket kostnader knyttet til omstilling, og kan brukes i tilfeller hvor politidistriktene trenger å løse opp i eventuelle kostnader knyttet til omstilling. 

Bruken av disse midlene er regulert i omstillingsavtalen i etaten, og de retningslinjer som er sendt ut til distriktene i reformløpet. Det er riktig at disse midlene, per nå, ikke er blitt brukt fullt ut. 

Går penger som skulle gå til å smøre reformen til andre formål? 

 Underforbruket fra 2017 vil bli benyttet til aktiviteter knyttet til reformen i 2018, slik at per utgangen av 2018 vil alle midlene til prosjektet bli benyttet. Det betyr at det kun er omstillingsmidler (øremerket) som vil gjenstå av midler frem til 2022.