To av landets største operajsonssentraler opplever tøffe dager.
To av landets største operajsonssentraler opplever tøffe dager.

Operasjonssentralen i Øst: Besvarer ikke nok av 112-anropene innen fristen

95 prosent av alle nødanrop skal besvares innen 20 sekunder. Det går ikke på operasjonssentralen i Ski, skriver NRK.

Publisert

NRK  har fått innsyn i tall fra operasjonssentralen i Øst politidistrikt. De viser en negativ trend for hvor mange nødanrop som besvares innen kravet som stilles.

Mens sentralen i mars svarte på 95,4 prosent av anropene innen 20 sekunder, sank tallet til 92,4 i april. I mai sank det ytterligere - bare 88,7 prosent av nødanropene ble besvart tidsnok.

Samtidig viser tallene at nedgangen skjer mens antallet anrop øker. I mai mottok 112-sentralen i Ski 7676 anrop, mens antallet nødanrop i mars var 4771.

– Vi er ikke tilfreds med tallene, og har iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet har vi ansatt 10 nye medarbeidere. De fleste begynner mandag 2. juli, sier politiinspektør Olav Unnestad, leder av Felles operativ enhet i Øst til NRK, og fortsetter:

– Videre ser vi på om interne rutiner kan bidra til å øke kapasitet, og om vi kan flytte mannskaper fra natt, til dag og kveld. Vi diskuterer også tiltak som vi av beredskapsmessige hensyn ikke kan gå offentlig ut med, sier han.

Politiet vil ikke gå ut med om de har flere eller færre operatører på den nye sentralen i Ski, enn de hadde på de tre gamle i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg. Justisminister Tor Mikkel Wara bedyret i Stortinget forrige uke at Wara blant annet at gjennom nærpolitireformen har operasjonssentralene i alle politidistrikter fått økt antall operatørplasser.