- Aldri opplevd noe lignende

Ingen vei tilbake for politiet i Nordmøre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Både politimester Arnstein Nilssen og stasjonssjef Per Karstein Røv innrømmer at de har dyttet den kritiske økonomiske situasjonen foran seg de siste årene. Men nå var det ingen vei tilbake.

- Vi har vært klare over at vi måtte gå til det drastiske skrittet å nedbemanne, men vi har skubbet det foran oss en stund fordi vi rett og slett har håpet på bedre budsjetter fra regjeringen. Men nå kunne vi ikke vente lenger, sier stasjonssjef ved Molde politistasjon, Per Karstein Røv.

Han innrømmer at det ikke var noen enkle samtaler han hadde med de tre personene som ikke får forlenget vikariatene sine i driftsenheten.

- Vi er blakke for å si det på godt norsk. Til tross for bedre budsjetter, klarer vi ikke å lønne de vi ønsker. Hjulene går ikke rundt. Da er det ingen vei utenom, sier Røv.

Lite hyggelig

Politimester Arnstein Nilssen bekrefter at perioden han nå er inne i, er en av de tøffeste han har opplevd i sine 37 år i politiet.

- Vi har for mange ansatte i forhold til den pengesekken vi får tildelt. Resultatet er at vi må redusere bemanningen med et sted mellom 14 og 17 personer. Vi ser at det må en strukturendring til for å få distriktet på rett kjøl igjen. Slik situasjonen er nå, må vi tilpasse driften etter de økonomiske rammene vi har. Og akkurat nå er det ikke spesielt kjekt å være politimester, sier Arnstein Nilssen.

Både Røv og Nilssen ser at de kanskje burde ha tatt tak i den økonomiske situasjonen tidligere enn de har gjort, men det har også vært en menneskelig side bak det hele.

- Før trodde vi på bedre budsjetter. Nå har vi sluttet å tro på det. Derfor må vi gjøre det vi nå gjør, sier Nilssen.

- Hvordan påvirker det som nå skjer de ansatte og publikum?

- Først vil jeg si at dette er veldig uheldig. Men det er klart at dette skaper en uro, både internt og blant publikum, svarer Nilssen og legger til:

- Jeg håper vi klarer å redusere ved naturlig adganger. Hvis vi ikke klarer det i år, må vi gjøre det over to år. Sluttpakker har vært nevnt som et virkemiddel.

Klager ikke

Verken Per Karstein Røv eller Arnstein Nilssen ønsker å fremstå som sytete i denne saken. Begge presiserer at distriktet har fått bedre økonomiske rammer enn tidligere år, men problemet er at økning av driftsbudsjettet på nesten seks prosent går bort i helårsvirkningen av fjorårets lønnsoppgjør (budsjettet økt med ca 8.6 mill, 8.2 mill går til lønnsoppgjøret red. anmerk.)

- Et annet poeng i denne debatten, er at sikkerheten til de ansatte blir langt dårligere i og med at belastningen blir større, sier Per Karstein Røv.

I fjor var justisministeren på besøk i Molde og skrøt av driftsenheten og distriktet generelt på bakgrunn av de gode resultatene som ble levert. I år tror både Røv og Nilssen at statistikken blir langt svakere.

- I går pågrep vi en etterlyst person som ikke hadde møtt til soning. Fordi vi ikke hadde nok mannskap til å følge han på flyet til Bergen hvor han skulle sone, ble han løslatt. Det er selvsagt frustrerende for politiet når slike situasjoner oppstår, sier Røv og legger til:

- I fjor kalte Storberget politiet i Molde for norgesmestere i godt politiarbeid og sa at han ønsket å satse penger på de hestene som dro best. For å si det sånn så har nok «høyet blitt borte».

Flere grep

Ledelsen i distriktet er i gang med spareprosessen. Et paradoks oppe i det hele, er at politi-Norge har ropt etter at flere seniorer skal stå lengre i tjenesten. I Nordmøre og Romsdal politidistrikt skjer nå det stikk motsatt. Politimester Arnstein Nilssen kan komme til å måtte tilby seniorer sluttpakker for å gå av tidligere, rett og slett for å prøve å redde den kaotiske situasjonen.

- Det er klart det er en spesiell situasjon når vi vet at justisministeren har gått ut og sagt at han ønsker flere seniorer i politiet. Og når vi tillegg får midler til å ansette seks nye i sivile stillinger, blir nesten kaoset komplett. For det er liten tvil om at det er vanskelig å forklare at vi på den ene siden må sparke en rekke mennesker mens vi nærmest samtidig skal ansette seks stykker, sier Nilssen, som bekrefter at de ikke har bestemt seg om de har mulighet å ansette alle de seks sivile som de har blitt tilbudt.

Nilssen understreker også at Nordmøre og Romsdal er et av distriktene som har fått minst prosentvis økning på driftsbudsjettet for 2009.

Politiforum kjenner til at det er flere politidistrikter som også sliter økonomisk til tross for alle distriktene har fått en økning på driftsbudsjettet for 2009. Men ingen er i samme situasjon som Nordmøre og Romsdal.

Thomas Breen fra Arbeiderpartiet sitter i justiskomiteen, og er den første til å innrømme at det som nå skjer i Nordmøre og Romsdal er tragisk.

- Først vil jeg si at finanskrisen på ingen måte har kommet til politiet. Når det er sagt er det selvsagt kritisk for dem som blir berørt av sparetiltakene i distriktet. Men det er vanskelig å komme utenom å stille spørsmålet hvordan økonomistyringen har vært. Jeg kjenner til flere distrikter som klarer seg bra med årets budsjetter. Politiet i Sør-Trøndelag setter av fire prosent på driftsbudsjettet til investeringer, mens politiet i Rogaland har klart å investere i tre nye politibygg på få år. Men det er liten tvil om at det er noe fundamentalt galt i politidistriktet når man må gå til så drastiske grep som oppsigelser. Hva tenker Arbeidstakerorganisasjonene om økonomistyringen, sier Thomas Breen.

Til den påstanden svarer Arnstein Nilssen følgende:

- I tilsynsrapporten fra juni 2008 fra Politidirektoratet kom det frem at vi hadde tilfredsstillende økonomistyring.

Rydd opp

PF-leder Arne Johannessen mener eksempelet fra Nordmøre og Romsdal dokumenterer det Politiets Fellesforbund har sagt lenge; at budsjettet for 2009 i realiteten vil være dårligere enn i fjor.

- Det vi nå er vitne til, er et distrikt som har dyttet budsjettproblemet foran seg over flere år. Nå kommer smellen. Det som undrer meg er at ingen politikere som er i posisjon spør om hva dette betyr for kriminalitetsbekjempelsen, sier Johannessen.

Han synes det er bra at lederne i distriktet sier så tydelig ifra hvor alvorlig situasjonen er. I Johannessens øyne finnes det to alternativer.

Si opp folk eller et kraftig sentra­liserings­tiltak.

- En kombinasjon av disse to er kanskje det beste. Men det er et paradoks det som nå skjer i Nordmøre og Romsdal. Justisministeren må komme på banen å rydde opp, sier Johannessen