FORFREMMET: Flere har reagert etter at Vest politidistrikt forfremmet politiinspektør Sidsel Isachsen, til en seksjonslederstilling med personalansvar. Isachsen henla Monika-saken som et selvmord i 2012. 

Sterke reaksjoner etter politiinspektør ble forfremmet: - Respektløst overfor varsler Robin Schaefer, Monikas mor og etterlatte etter Monika

Ansatte i politiet i Vest politidistrikt, reagerer etter at lederen for etterforskningen av Monika-saken ble forfremmet.

Publisert

Det har vakt sterke reaksjoner i Vest politidistrikt, etter at det ble kjent at politiinspektør Sidsel Isachsen ble forfremmet til en seksjonslederstilling med personalansvar. 

Isachsen ledet etterforskningen av Monika-saken i 2011/2012, da åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet kvalt i sitt hjem på Sotra. Etter ni måneders etterforskning besluttet Isachsen at saken skulle henlegges som et mulig selvmord.

Denne beslutningen ble sterkt kritisert. Blant annet i Politiforum, hvor daværende redaktør Ole Martin Mortvedt uttalte at både Isachsen, påtalesjef Gunnar Fløystad og tidligere politimester Geir Gudmundsen burde fratre stillingene sine

Da drapsetterforskeren Robin Schaefer varslet om at det var etterforskningsskritt som ikke var gjort, sa ledelsen nei til å gjenåpne saken. 

Lørdag meldte Bergensavisen at Isachsen er forfremmet, i forbindelse med en omorganisering av påtale i Vest politidistrikt. Dette har skapt en rekke reaksjoner blant ansatte i politidistriktet, forteller Ørjan Hjortland, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Vest. 

LES OGSÅ: Knusende kritikk av etterforskningen i Monika-saken

- Veldig uklokt

Ørjan Hjortland, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund Vest.

- Det er veldig betent. Vest politidistrikt har kommet veldig såret ut etter Monika-saken. Derfor var denne ansettelsen veldig uheldig. Det er mange av våre medlemmer som reagerer veldig sterkt på dette, sier Hjortland. 

- Bakgrunnen for reaksjonene er alt vi har vært gjennom med Monika-saken, og alt det som skjedde. Der var Sidsel Isaksen en sentral person. Vi har jobbet hardt og lenge med å forbedre samarbeidsklimaet og kulturen, og da opplever vi at dette var veldig uklokt, sier han. 

Politiets Fellesforbund i Vest ha også sendt ut en e-post til sine medlemmer hvor de skriver om sitt syn på saken. Der står det blant annet at «Vi mener dette er å vise mangel på respekt ovenfor den vanskelige historien til Vest politidistrikt, ovenfor varsleren Robin Schaefer, ovenfor Monika sin mor og ovenfor minnet til Monika.» 

I e-posten står det videre at PF Vest har «tatt medansvar og arbeidet hardt sammen med vår ledelse i arbeidet med å gjenreise tilliten etter Monika-saken. Vi trodde vi var på rett vei.» 

Hjortland mener ledelsen i Vest politidistrikt sender et helt feil signal, med tanke på varslere i politiet. 

- Det å varsle om noe som er vanskelig preger de som står frem og gir beskjed. Det skal ikke være sånn. Ledelsen ønsker en åpenhetskultur, men det er en utfordring når det får så store konsekvenser for varslere. I dette tilfellet mener vi at dette er respektløst overfor varsleren Robin Schaefer, for Monikas mor og etterlatte etter Monika, og for de som har blitt sterkt berørt av Monika-saken, sier han. 

Hjortland legger til at de har forståelse for at dette er belastende for Isachsen. 

-Men vi mener at når hun har valgt å søke på denne stillingen og tre inn i offentligheten igjen i kjølvannet av Monika-saken, må hun forvente at det blir reakjoner. Det må også politimesteren forvente, og det opplever jeg at han gjør, sier Hjortland. 

Politihuset i Bergen.

- Gale signaler

I oktober 2014 pågrep politiet den tidligere samboeren til Monikas mor, som varsler Robin Schaefer hadde utpekt som mulig gjerningsmann samme år. I 2016 ble den tidligere samboeren dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på 10 år. 

I brevet til medlemmene skriver PF Vest at «I 2015 ble daværende Hordaland politidistrikt ilagt et forelegg på 100 000 kroner for sin håndtering av saken. Vi mener at denne saken viser at toppledelsen ikke har tatt innover seg Robin Schaefer sitt arbeid i Monika-saken og hva dette har kostet ham.» 

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener også at beslutningen fra ledelsen i Vest politidistrikt, om å forfremme Isachsen, sender gale signaler. 

- Jeg må understreke at jeg som forbundsleder ikke blander meg i lokale ansettelsesprosesser. Jeg kjenner ikke søkerne, kvalifikasjonene deres og det som har fremkommet i ansettelsesrådet. Men på generellt grunnlag kan man diskutere hvilke signaler man sender ut, når man gjør en ansettelse i kjølvannet av den historikken, sier han. 

- Det gir noen signaler om at det går likevel an å få personalansavar etter en sånn sak som Monika-saken, sier Bolstad. 

Han legger til at han appellerer til klokskap og gode prosesser fremover. 

- Her må både ledelsen, fagforeningene og vernetjenesten inn, og sørge for at man ikke eskalerer en konflikt. Det var heftig den tiden den stod på. En ting er at Monika-saken berørte Vest politidistrikt, men den berørte også hele politiet, og et helt samfunn, sier han. 

- Når det først er blitt sånn at hun er blitt ansatt i stillingen, må man håndtere dette klokt fremover, både fra ledelsens side og den som har fått stillingen. Som hun selv uttrykte i BT har det vært en belastning for henne. Det ligger et ansvar også videre om hvordan man forvalter dette på en klok måte, sier han. 

LES OGSÅ: «Jeg har alltid vært glad i politiet. Nå vet jeg ikke om jeg har en framtid her lenger.»

- Overrasket over sterke ord fra PF

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, uttaler til Politiforum at Monika-saken har vært, og er en vanskelig sak for særlig dem som var mest berørt av den.

- Men jeg er overrasket over at PF velger en slik sterk form i sitt skriv til medlemmene. Jeg har forståelse for at noen reagerer og gir uttrykk for det, men 5-7 år etter de viktigste hendelsene i den saken hadde jeg ventet en litt annen og mer avdempet reaksjon, sier han. 

- Tror dere denne ansettelsen kan ha innvirkninger på tilliten publikum har til Vest politidistrikt?

- Nei, ikke isolert sett. Vi har, sammen med organisasjonene, fått til mye de siste årene og blant annet lykkes med mange av våre interne prosesser som skal ivareta at det finnes gode og effektive kanaler for å si fra om eventuelle kritikkverdige forhold i organisasjonen, sier Songstad. 

- Politiets Fellesforbund mener dette sender et helt feil signal, blant annet med tanke på varslere. Er dere enig i at dette kan sende et feil signal, med tanke på varslere i politiet?

- Nei, denne ansettelsessaken må vurderes slik den foreligger 5-7 år etter Monikasaken og i dette tilfellet var ansettelsesrådet enige i at søkeren – alt hensyntatt – var den beste kandidaten, sier han. 

Politiforum har vært i kontakt med Isachsen via kommunikasjonsavdelingen i Vest politidistrikt. Hun ønsker ikke å kommentere saken. 

LES OGSÅ: Varslingssaker er vanskelige å håndtere riktig: Lider politiet av læringsangst?

Powered by Labrador CMS