Minneord om Steinar Fredriksen

Steinar var en høyt skattet underviser ved Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

Det var med sjokk og vantro vi mottok meldingen om vår kjære kollega Steinars bortgang, etter kort tids sykeleie.

Steinar var alltid blid og imøtekommende, med et lunt smil på lur. Han var hundre prosent pålitelig, i alle henseender. Vi kunne nærmest stille klokken etter Steinar, både med tanke på når han ankom, når han spiste lunsj og når han låste døren til kontoret og spaserte hjemover etter endt arbeidsdag. Steinar var en snill, hensynsfull og hyggelig kollega. Han var en person man kunne rådføre seg med, både personlig og faglig.

Steinar var dyktig, arbeidsom og samvittighetsfull. Han var ikke den som fremhevet seg selv og egne bragder, men jobbet iherdig i det stille. Steinar grep ikke ordet i utrengsmål, men han hadde alltid et svar parat når han ble forespurt. Det skjedde ofte at kollegaer og studenter tok kontakt med Steinar for å diskutere juridiske problemstillinger. Uansett hvor mye han hadde å gjøre, så tok han seg alltid tid til å gi ordentlige svar, både muntlig og skriftlig. Det stilleste vann har den dypeste grunn, er et uttrykk som passet fint på Steinar. Etter hvert som man ble kjent med ham, kom det frem at Steinar hadde mange ulike interesser. Han var blant annet lidenskapelig opptatt av jazz, og han visste å sette pris på kulinarisk kokekunst. Steinar hadde utpreget humoristisk sans. Han kunne le høyt og hjertelig, ikke minst av egne fadeser. På kontorpulten til Steinar kunne man, noe overraskende, finne indianerfigurer stående side om side med kommentarutgaver til straffeloven m.m. Steinar viste seg også å være en stor fan av Donald Duck.

Steinar har arbeidet som høgskolelektor ved bacheloravdelingen på Politihøgskolen i Oslo i en årrekke. Før den tid, arbeidet han blant annet i Justisdepartementet og som dommerfullmektig i Oslo tingrett. Steinar var en høyt skattet underviser ved Politihøgskolen. De siste årene brukte han imidlertid mesteparten av tiden sin på å skrive lærebøker og annet fagstoff. Han skrev en doktoravhandling om politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste og disputerte i Bergen i 2014. Steinar etterlater seg en stor faglitterær arv, særlig innenfor emnene strafferett, straffeprosess og ordensjus. Steinar har skrevet eller vært medforfatter av de fleste juridiske lærebøkene som benyttes i bachelorutdanningen på Politihøgskolen. Han har også deltatt i en rekke utvalg, herunder evalueringsutvalg nedsatt av Politidirektoratet. Nå i høst ble Steinar utnevnt som professor.

Steinars bortgang utgjør et enormt tap for oss kollegaer spesielt, og for Politihøgskolen som utdanningsinstitusjon generelt. Steinar kommer til å etterlate seg et stort savn, både personlig og faglig sett.

Våre tanker går nå til Steinars nærmeste familie.

Powered by Labrador CMS