Bildet er et illustrasjonsfoto.

POD-undersøkelse om seksuell trakassering: PU verst i klassen

16,1 prosent av ansatte i Politiets Utlendingsenhet (PU) har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Se tall for alle distrikter her.

Publisert Sist oppdatert

18. desember la Politidirektoratet fram resultatene av en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet, som skulle fange opp alle former for seksuell trakassering eller overgrep i løpet av de siste 12 månedene. Resultatene som ble lagt fram i desember viste kun de overordnede resultatene fra undersøkelsen.

Nå har også resultatene for hvert enkelt politidistrikt blitt lagt fram. I tabellen under kan du se resultatene for ditt politidistrikt.

Nasjonalt viste undersøkelsen at tre prosent av medarbeiderne i politiet svarer «ja» på spørsmålet om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene.

Hvis man inkluderer de som sier de har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet øker andelen til 6,6 prosent, eller 904 personer.

Høyest andel i Politiets Utlendingsenhet

Blant politidistriktene og særorganene er det Politiets Utlendingsenhet (PU) som har det høyeste antallet personer som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Her svarer seks prosent «ja» på at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på sin arbeidsplass.

Når man legger til de som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, har 16,1 prosent av de ansatte i Politiets Utlendingsenhet blitt utsatt for dette.

– Dette resultatet er alvorlig. Ingen ansatte i PU skal måtte oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Kristin Fiksdal Eide, stabsjef for HMS og HR i Politiets utlendingsenhet, til NRK.

– Det er overraskende at tallet er så høyt, og at det ligger så mye høyere over tallene for resten av politiet, forteller Fiksdal Eide.

Ifølge arbeidsmiljøundersøkelsen er det Politiets Fellestjenester som har den laveste andelen ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Her svarer en person (null prosent) «ja» på spørsmålet om de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på sin arbeidsplass. Dersom man legger til de som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, blir tallet 2,3 prosent.

- Prioriteres høyt

Blant politidistriktene er det Sør-Vest politidistrikt som har høyest andelen som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Fire prosent svarer at de har blitt utsatt for dette de siste 12 månedene. Når vi legger til de som har opplevd konkret atferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet øker også tallet i Sør-Vest. Totaltallet i dette politidistriktet blir dermed 9,1 prosent.

– Prosentandelen er veldig høy, og vi er det distriktet som kommer dårligst ut (det nasjonale snittet er 6,6 prosent). Dette er skuffende og uakseptabelt, sier politimester Hans Vik, i en pressemelding.

Han forklarer at de er i gang med en handlingsplan for å fPølge opp funnene i undersøkelsen. Rapporten fra Rambøll kommer også med forslag til tiltak.

– Ingenting av dette er nytt, men rapporten viser at det tydeligvis er behov for bedre oppfølging fra min side. Disse tiltakene går på tydelig ledelse, at det er trygt å melde fra, at det ikke brukes et seksualisert språk og at alle ansatte har gått gjennom politiets etiske retningslinjer, sier Vik.

– Fokus på temaet og oppfølging av tiltak kommer til å prioriteres høyt, og vi skal jobbe systematisk for å forbedre oss. Vi har naturligvis nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, og dette er et tall som skal ned, sier han.

Powered by Labrador CMS