POLITIJUSS: I månedens Politijuss tar advokat Jens-Ove Hagen opp grensen for hva ledelsen aksepterer av utskeielser på for eksempel julebord.
POLITIJUSS: I månedens Politijuss tar advokat Jens-Ove Hagen opp grensen for hva ledelsen aksepterer av utskeielser på for eksempel julebord.

På julebordet som ellers gjelder den gylne regel: Oppfør deg som folk!

Hvor går grensen for hva ledelsen aksepterer av utskeielser på julebord, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

Publisert

Det har vært julebord rundt om i distriktene. Sosiale arrangementer i arbeidsgiverens regi utenfor arbeidstid er ment å være en miljøskapende og en hyggelig sosial begivenhet mot slutten av arbeidsåret.

Det finnes imidlertid en rekke eksempler på at resultatet er blitt det motsatte. Hvor går grensen for hva ledelsen må akseptere av dine utskeielser på julebord?

Julebord arrangeres normalt utenfor arbeidstiden, og det serveres ofte alkohol på arbeidsgiverens regning. Dette gjør at terskelen for hva ledelsen må tåle av tjenestemenns uheldige oppførsel kan være noe høyere enn ellers.

For eksempel bør man ha toleranse for noen knuste glass og et høyt støynivå, uten at dette skal begrunne arbeidsrettslige reaksjoner overfor den ansatte.

Litt sleivete og upresist vil jeg si at tålegrensen øker i takt med antall frie bonger.

Det er imidlertid viktig å merke seg at julebordet er et jobbrelatert sosialt arrangement, hvor ledelsen har rett til å stille krav til de ansattes adferd.

Kollegers vern mot trakassering og annen utilbørlig opptreden, og likestillingslovens forbud mot seksuell trakassering, gjelder naturligvis også på sosiale arrangementer i arbeidsgiverens regi.

Dette vernet antas ikke minst å kunne ha praktisk betydning der, hvor hemningene ofte reduseres omvendt proporsjonalt med stigningen i alkoholkonsumet.

Fysisk vold, seksuelt krenkende adferd og utskjelling av kolleger er oppførsel som vil kunne medføre reaksjoner, slik som ordensstraff eller avskjed og i verste fall: anmeldelse.

På julebordet, som ellers, gjelder den gylne regel: Oppfør deg som folk!

Eksempel fra et mindre vellykket julebord

I en dom fra Agder lagmannsrett av 30. april 2010 kom lagmannsretten til at oppsigelsen av en teamleder i et selskap som drev med telefonsalg var saklig begrunnet som følge av arbeidstakerens oppførsel på et julebord.

Han hadde opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige kolleger og bestilt drikkevarer på bedriftens regning uten fullmakt.

Lagmannsretten fant at handlingene var så alvorlige at de dannet grunnlag for oppsigelse.

Både ledelsen og den enkelte tjenesteperson har et felles ansvar for at julebordet er med på å fremme et godt arbeidsmiljø.

En fin huskeregel er derfor å prøve å ta vare på både seg selv og sine kolleger.

Julebord er ikke en arena for å løse underliggende konflikter og uoverensstemmelser.

Avslutt høylytte diskusjoner og ta heller opp tråden dagen derpå.

Ei heller er julebordet en arena for å tømme hittegodslageret for beslaglagt alkohol, noe et par tjenestemenn på en politistasjon i Møre og Romsdal falt for fristelsen til å gjøre på stasjonens julebord på begynnelsen av 2000-tallet.

Initiativet resulterte i at daværende SEFO utstedte forelegg med bøter for to polititjenestemenn, samt foretaksstraff mot politidistriktet med en bot på 20.000 kroner. Hvordan julebordet for øvrig forløp, er uvisst for meg…

Powered by Labrador CMS