Debatt

Nytt år, færre muligheter

Politidirektoratet varslet i oktober at politiet i 2024 må redusere i aktivitet og tjenestetilbud for å forsøke å komme i balanse. Det betyr bare en ting. Ytterligere nedbemanning. I en tid hvor etaten og samfunnet har et stort behov for flere politifolk.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Så langt har 2024 vært preget av overskrifter som direkte og indirekte treffer vår etat. En vinter med en rystende drapsstatistikk. Tragiske hendelser som også har rammet våre kollegaer. Tragiske hendelser som hver for seg treffer pårørende, lokalsamfunn og våre medlemmer.

For hver overskrift kommer kritikken og deretter den forventede økte satsningen. Nå MÅ dette området prioriteres, og det skal jobbes bedre. Innenfor partnerdrap, ungdomskriminalitet, økonomisaker og gjengkriminalitet. 

«Svenske tilstander» skal stoppes, og i tillegg skal man hindre overgrep og annen kriminalitet på nett. Samtidig som nye kontorer, nye passkiosker og en ny lokasjon for politiutdanning skal opprettes.

Det er de samme som allerede står i dette til knærne som skal gjøre denne jobben, som gjør så godt de kan, men som føler de ikke strekker til. Politiet er budsjettvinnerne sier justisministeren, det må bare prioriteres bedre.

Utfordringene er at utgiftene har blitt høyere enn budsjettet øker. Bare i fjor økte driftsutgiftene med 400 millioner for husleie, utstyr, og strøm. Lønnsoppgjøret kostet nærmere 900 millioner og pensjonspremiene alene koster 2 milliarder, som ikke er fullfinansiert. 

Legger man da på de nye politienhetene, en ny pilotutdanning i Alta for å utdanne flere til ledighet, og en del andre politiske detaljstyringer uten faglig forankring, så er vi allerede på minus dersom vi skal opprettholde dagens aktivitet.

Politidirektoratet varslet i oktober at politiet i 2024 må redusere i aktivitet og tjenestetilbud for å forsøke å komme i balanse. Det betyr bare en ting. Ytterligere nedbemanning. I en tid hvor etaten og samfunnet har et stort behov for flere politifolk.

Vi trenger flere kollegaer til å dele på jobben, belastningen og prioriteringene. Flere kolleger fra de 447 som er utdannet ved Politihøgskolen, men som ikke får jobb. Ytterligere 400 nye avgangsstudenter uteksamineres i juni til en uviss fremtid både om – og deretter når – de får jobb i politiet.

I tillegg har vi hundrevis av kollegaer som går på kortvarige vikariater og engasjementer.

I tillegg har vi hundrevis av kollegaer som går på kortvarige vikariater og engasjementer.

Fra politisk ledelse hevdes det at krigen i Ukraina og prisvekst er årsaker for at politiets budsjettsituasjon er stram og at antall politiårsverk reduseres. 

Da er det merkelig at våre naboer i Sverige klarte å ansette omtrent 1000 flere politifolk i 2023 og planlegger for det samme i 2024. Svensk politis budsjett har økt med 80 prosent siden 2017, og det planlegges for fortsatt vekst på over 3 milliarder kroner årlig de kommende årene.

Selv om jeg sjelden er glad i politiske detaljstyringer, ber jeg om det nå. Tydelige politiske styringsdetaljer om hva som skal prioriteres ned i en tid hvor det oppleves som alt skal prioriteres opp. Tydelighet rundt konsekvensene dette har for både etaten og hva det betyr for innbyggerne.

Men mest av alt ønsker jeg meg en skikkelig satsning på politiet. Jeg er dessverre usikker på om vi får noen av delene.

Powered by Labrador CMS