Debatt

Hva streiker politifolka for?

Det er vanskelig å se at Politiets Fellesforbund er tjent med en markedsbasert lønnspolitikk.

Bilde fra Unios streikemarkering foran Stortinget i Oslo.
Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

NTL følger med på streiken og alt som kommuniseres fra Unio og PF. Likevel lurer vi på hva som er PF sin motivasjon for å streike. 

Det vi stusser over er budskapet til Unio. 

Streikegeneral Guro Lind liker aller best å snakke om statsansatte med mastergrad, særlig forskere, og hvor høy lønn de ville hatt hvis de skiftet beite til privat næringsliv. 

Det gir inntrykk av at Unio ønsker seg at staten skal drive en fullskala markedsbasert lønnspolitikk, der lønna til arbeidstakere som har jobbtilbud fra privat sektor hele tiden løftes.

Til tross for politietatens særdeles viktige samfunnsoppdrag, er de aller fleste politiutdannede ikke en markedsutsatt gruppe. Det står ikke et privat næringsliv klart med relevante jobber med dobbel lønn for politifolk. 

Politiutdannede har valgt et viktig og spennende yrke, men der staten er monopolist som arbeidsgiver. Særlig nyutdannede, som fortsatt sliter med å få seg jobb, merker dette på kroppen.

Det er vanskelig å se at PF er tjent med en markedsbasert lønnspolitikk.

Om markedsutsatte grupper hele tiden løper fra lønnsmessig, er det de andre som må betale for det.

Vi i NTL mener at utdanning skal gi deg god lønn, også dersom utdanningen din ikke gjør at du er markedsutsatt. 

Staten må ha en lønnspolitikk som ivaretar alle grupper. Om markedsutsatte grupper hele tiden løper fra lønnsmessig, er det de andre som må betale for det.

Spørsmålet bør kanskje heller være: «Hvem streiker politifolka for?»

Powered by Labrador CMS