Vel blåst!

Vi har nettopp lagt bak oss et meget vellykket landsmøte i Bodø. Det var fire flott gjennomførte dager, fylt med viktige og interessante politiske diskusjoner og vedtak, og god stemning gjennom hele møtet. Jeg sender en stor takk til alle som bidro til at det ble bra!

Publisert Sist oppdatert

På møtet opplevde vi at både justisministeren, politidirektøren, leder av justiskomiteen og HR-direktøren i POD nevnte lønn som virkemiddel i personalpolitikken i sine innlegg. At lønn blir sett på som viktig av så mange, det setter PF pris på.

På forhånd var det saken om ledernes tilknytning til PF som ble sett på som den vanskeligste saken. Dette er en sak som har vært utredet flere ganger, uten at vi har fått tatt den et skritt videre. Men denne gangen kom det til et vedtak, som jeg har stor tro på. Ledermedlemmene i PF vil nå få sitt eget lederlag, samtidig som de beholder medlemskapet i lokallaget sitt.

Roar Isaksen, leder av Norske Politiledere, hadde takket nei til gjenvalg. Lill Heidi Tinholt fra Søndre Buskerud ble valgt til ny leder.

Vi må nå, med forbundsstyret og PF Norske Politiledere i spissen, sammen sørge for at ledermedlemmene føler seg bedre ivaretatt. Vi må gi dem et tilbud som gjør at alle ansatte i politiet også i fremtiden står sammen i PF.

Jeg vil gi ros til landsmøtet for at denne saken ble lost i land på en så glimrende måte. Jeg vil også gi ros til Roar Isaksen og hele utvalget, som har ledet Norske Politiledere og forbundet gjennom denne, tross alt, vanskelige saken. Og jeg gratulerer Lill Heidi Tinholt og ønsker henne lykke til i det nye vervet for PF Norske Politiledere.

Organiseringen av PF var også en sak på møtet. Som en følge av politianalysen, vil antall politidistrikt reduseres. Da er det naturlig at antall PF-lokallag også blir færre. Forbundsstyret kan nå begynne å forberede en organisering tilpasset den nye strukturen i politi-Norge med bakgrunn i landsmøtevedtaket. Reduksjon av antall lokallag innebærer en stor endring, og det er viktig at vi kommer i forkant slik at vi får tid til å gjøre gode vurderinger og tenke gjennom alle sider av saken.

Det nye styret i PF var samlet til styresamling allerede mandagen og tirsdagen rett etter landsmøtet. Dette var altså ikke et styremøte, men en samling der vi la mye vekt på samkjøring og det å bli kjent. Det første ordinære styremøte er rett før juleferien, 17. og 18. desember.

Vi nærmer oss veldig fort jul, og fortsatt har vi ikke sett noe til Politianalysen. Men vi vet at noe kommer ganske snart. Vi har prosesser og høy beredskap i forhold til saken, slik at vi vil være forberedt når noe skjer i nær fremtid.

Vi er inne i sluttspurten før jul. Det nummeret av Politiforum som du nå sitter med, er det siste før jul. Derfor vil jeg benytte muligheten til å ønske alle tillitsvalgte, PF-medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Det har vært et krevende år, og 2015 blir definitivt også krevende. Jeg håper alle får muligheten til å «ta seg inn» i juleferien og nyte noen annerledes og rolige dager.

Julehilsen Sigve