Politireformen i motsatt retning av politikernes bestilling

Må tilbake på riktig spor, mener PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

Vi nærmer oss veldig fort en velfortjent sommerferie. Politiets Fellesforbund har, som vanlig, hatt lokallagsledersamling for å samle troppene i innspurten til sommerferien. Denne gangen var sommer-ledersamlingen i København tidlig i juni.

Der opplevde vi at våre sentrale tillitsvalgte meldte tilbake til oss om stadig mer røde tall i budsjettene i mange politidistrikter, stadig mer mangel på tillit til Politidirektoratet og stadig mindre tro på politireformen.

Da vi var i Danmark, benyttet vi selvsagt muligheten til å få siste nytt fra dansk politi. Leder av Dansk Politiforbund, Claus Oxfeldt, fortalte om status etter to politireformer. Den var ikke god. Han brukte ord som «dansk politi er helt nede for telling» og «Mc Kinseys konsulenter har overtatt ledelsen av dansk politi». Faktum er at den danske rikspolitisjefen måtte gå av, politistyrken ble redusert med 700 personer og politiet gikk på en halv milliard kroner i budsjettsprekk.

Oxfeldt fortalte at tilliten mellom ledelsen i dansk politi og de ansatte forsvant. Det skjedde fordi det ikke var samsvar mellom den virkeligheten de ansatte opplevde og det glansbildet som ble presentert offentlig fra ledelsens side.

Vi vet også at heller ikke i Sverige har politireformen gitt ønskede resultater. Situasjonen i Sverige kan kanskje beskrives som enda verre enn i Danmark.

Politiets Fellesforbund blir skremt av slike beskrivelser. Vi ønsker på ingen måte at politireformen i Norge skal gå i samme retning som i våre naboland.

Justisdepartementet inviterte, på en god måte, Politiets Fellesforbund med i prosessen i forkant av behandlingen av politireformen på Stortinget 10. juni i fjor. Under stortingsbehandlingen kom det klart fram at politikerne ønsket et nærpoliti. De ønsket et politi som er i tett kontakt med befolkningen og løser problemene i samarbeid med dem.

Vi opplever at statusen nå, ved inngangen til sommeren, er at Politidirektoratet sliter med å sette dette ut i livet.

Økonomien i distriktene er svært stram og vi frykter at tøffe prioriteringer vil bringe politiet bort fra publikum. Vi har derfor et behov for å si i fra om det vi opplever som en utvikling av norsk politi som går i motsatt retning av det politikerne ville og det publikum har rett til å kreve.

Politiets Fellesforbund var positive til reformen da politikerne la fram sine gode visjoner for «det nye robuste politiet». Reformen må derfor snarest mulig komme på det sporet politikerne la opp til og som publikum fortjener.