Politiet for alle

For kort tid siden ble det enighet i det statlige lønnsoppgjøret. Resultatet ble sendt ut på uravstemning til dere som medlemmer. Det fikk støtte, og det blir ingen streik i staten.

Publisert Sist oppdatert

Selv om vi ikke fikk oppfylt hovedkravene våre i lønnsoppgjøret, må vi nå gå videre inn i kampen om den store lokale potten. Samtidig er vi allerede i gang med evalueringen av årets tariffoppgjør. Det vil bli en tøff runde. Jeg har lagt fram en del ankepunkter, blant annet i forrige nummer av Politiforum og i en artikkel i Dagbladet tidligere i juni.

Unio skal selvsagt lære av sine feil, og gjøre en bedre jobb neste gang. Men også de andre partene i det statlige tariffoppgjøret har forbedringspunkter, og det håper vi de tar på alvor.

Lørdag 28. juni gikk Euro Pride-paraden av stabelen i Oslo, en årlig sommerfestival for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) som hvert år legges til en by i Europa. Politiets Fellesforbund støtter kampen for gruppene innen LHBT.

Som fagforening har vi fokus på at politiet skal speile befolkningen, og at alle ansatte er likeverdige. Vi vil også at kunnskapsnivået om hatkriminalitet skal øke, og at publikum i alle samfunnslag skal ha tillit til norsk politi uavhengig av seksuell legning og orientering.

Som fagforening i politiet er vi klar over at disse gruppene ikke alltid har opplevd at de er velkomne i vår etat. Erik Inderhaugs artikkel i Politiforum om Åsmund Ebbestad, politimann og homofil, er i så måte et svært viktig bidrag i kampen for å endre holdninger og kultur i vår etat.

Også Eriks artikkel om faren til Åsmund, Dag Ebbestad - ordenssjef i Drammen - der han blant annet forteller om hvorfor han valgte å gå sammen med sønnen sin i fjorårets parade, er tankevekkende. Disse artiklene har stor symbolsk verdi for både ansatte i etaten og publikum innenfor LHBT-miljøet.

Politiets Fellesforbund støtter kampen. Våre folk har vært aktivt med i planleggingen av politiets deltakelse i Euro Pride-arrangementene, vi har vært representert i paraden og PF holdt appell før paraden ble avholdt.

Det var for øvrig artikkelen om Åsmund som brakte Erik Inderhaug den gjeve journalistprisen fra Fagpressen, noe Politiets Fellesforbund er ordentlig stolt av.

I Sverige har det vokst fram et grasrotopprør i politiet. Svenske politifolk er svært misfornøyde med grunnlønna. Da de heller ikke i år lyktes med å øke den, har de med ulike virkemidler bestemt seg for å markere det. For noen uker siden kunne vi lese i den svenske storavisen Aftonbladet at politifolk ville parkere politibilene på offentlige plasser og torg, i stedet for i garasjen på politihuset, i en stille protest mot lavt lønnsnivå.

Politiets Fellesforbund støtter våre svenske kolleger i kampen for en anstendig lønn.

Jeg har hatt gleden av å være til stede på avslutningen på Politihøgskolen, både i Bodø og Oslo. Det er inspirerende å se så mange nyutdannede politifolk som er klare til start, ivrige etter å komme i gang. Det viktige nå er at de får en god start i den betydningen at de får jobb i etaten. Situasjonen har vært vanskelig over mange år. Justisminister Anundsen har gjennomført tiltak for å bedre den.

Det som gjenstår nå er å se effekten av tiltakene. Våre tall tyder på at situasjonen fortsatt er vanskelig, men likevel lettere enn de siste årene: Drøyt 200 av 2014-studentene oppgir til oss at de har fått fast- eller feriejobb i politiet. Samtidig er det cirka 600 fra 2013-kullet som er har ett eller begge bena innenfor med fast- eller vikarjobb i politiet.

Politiets Fellesforbund følger situasjonen tett og ønsker lykke til i jobbjakten!

God sommer.