Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Fantastisk landsmøte

Vi har nettopp avsluttet et fantastisk landsmøte i Oslo. Møtet hadde stort fokus på våre viktigste saker: Lønns- og arbeidsvilkår, og omstilling og endring.

Publisert Sist oppdatert

Som forbundsleder vil jeg takke Oslo Politiforening og forbundskontoret, som la til rette for et flott gjennomført møte, både med tanke på rammer og innhold. Til alle landsmøtedelegatene vil jeg si; meget godt levert. Som forbundsleder opplever jeg å få tilbakemeldinger fra gjester som er imponert over nivået på innleggene fra talerstolen.

År etter år ser vi at de fremste personene på justisfeltet prioriterer å komme til vårt landsmøte. Det er vi stolte av. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård, leder av justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik og medlemmer av Justiskomiteen benyttet også i år muligheten til å snakke til og med representanter for flertallet av dem som skal realisere den nye politireformen. Gjennom dette viser de fremste personene på vårt felt at de har forstått hvor viktig Politiets Fellesforbunds medlemmer og landsmøtet vårt er.

Vi registrerer at det er trykk på fagforeninger og rettigheter for tiden. Samtidig fikk flere av de inviterte gjestene på møtet merke at det er trykk i medlemsmassen til Politiets Fellesforbund (PF). Og våre tillitsvalgte fikk se at samhandlingen med sentrale aktører ikke nødvendigvis er lett. At disse tingene kommer til overflaten og blir synlig for alle er bra. Involvering var stikkord for årets landsmøte. Skal politireformen bli vellykket, må alle parter involveres og lyttes til. Landsmøtet viste tydelig at samhold er vår styrke.

Nå er landsmøtet over. Da er det viktig at vi fortsetter å holde trykk og fokus på viktige saker. Og at vi viser at selv om samhandlingen innimellom blir satt på prøve, vil PF fremdeles forsøke å være den foretrukne samarbeidspartneren. Og selv om vi har strammet til den siste tiden, blant annet i media, gjelder dialoglinjen vår fortsatt. Vi jobber kontinuerlig med å balansere mellom det å være i dialog og det å vise at vi tross alt er en fagforening som kan bite fra oss når vi mener det er nødvendig.

En av de sakene vi har sagt klart fra om, er utlysningsteksten til de nye politimesterstillingene. Nå er listen offentliggjort og løpet er kjørt. Men vi skjønte at budskapet vårt var registrert, da justisministeren på landsmøtet sa at han ville ta kritikken vår med neste gang det skal ansettes politimestere. I etterkant har han bekreftet at utlysningsteksten vil se annerledes ut; relevant lederkunnskap og arbeidserfaring kan kompensere for master i juss.

Vi nærmer oss juleferie, men det er en krevende desember vi er inne i. Politiet, og mange flere, legger ned en imponerende innsats i å takle flyktningestrømmen på en verdig måte. Den siste nye oppgaven politiet ble pålagt i denne sammenhengen var å kontrollere reisedokumenter til dem som kommer med ferje til Norge. I samband med terrortrusselen har politiet fått forlenget bevæpning til 10. desember fordi PST trenger mer tid til å vurdere situasjonen. PF har nå bedt Stortinget ta den «store» diskusjonen om permanent bevæpning.

Som forbundsleder vil jeg takke alle for innsats og samarbeid i 2015. Vi står foran omfattende prosesser og omstillinger i 2016. Nyt juleferien, vi trenger dere alle på laget også i 2016.

God jul og godt nytt år til dere alle!