Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Et viktig landsmøte

Politiets Fellesforbund har nylig avsluttet et svært vellykket landsmøte i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Stor takk til lokallagsleder Vidar Johnsen og hans team med Vegar Monsvoll i spissen, som lokalt laget rammer for et fantastisk møte. Jeg vil også rette en stor takk til alle på forbundskontoret i Oslo, som også bidro til et vellykket og godt gjennomført møte.

Vårt årlige landsmøte bygger opp om viktige saker og debatter. Vi står sammen og er tett på, både politisivile, politifolk og ledere, distrikter og særorganer. Viktige saker på årets landsmøte var lønns- og arbeidsvilkår, politireformen, medbestemmelse, PFs ledersatsing og mangfold knyttet til ledelse.

Som vanlig var mange gjester innom landsmøtet de fire dagene det varte. Justisminister Anders Anundsen formidlet sitt budskap til politiets fremste tillitsvalgte onsdag ettermiddag. Politidirektør Odd Reidar Humlegård måtte dessverre avlyse av forståelige grunner. Men leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, kom onsdag formiddag.

Medlemmer i Stortingets justiskomité var med hele eller deler av møtet. Det var også sentrale toppbyråkrater. Lederne av dansk og svensk politiforbund, Claus Oxfeldt og Lena Nitz, og Ragnhild Lied, leder av Unio, var til stede deler av møtet. Vi er både glade og takknemlige for at våre landsmøter er attraktive for de viktigste personene i det kriminalpolitiske miljøet.

Jeg vil gratulere de åtte hederstegn-mottakerne og Jørgen Hellwege, som ble tildelt æresmedlemskap, på landsmøtet. Alle prisene var velfortjent. Som fagforening er vi helt avhengige av engasjerte folk som går inn i tillitsvalgtrollen med stor motivasjon. Det er gjennom motiverte tillitsvalgte vi «leverer» til medlemmene våre.

Jeg vil også takke for den tilliten jeg selv ble vist da jeg ble gjenvalgt som forbundsleder for de to neste årene. Jeg er veldig motivert til å fortsette med viktige oppgaver for medlemmene i alle kategorier og på alle nivå i PF. Det skal jeg gjøre sammen med gjenvalgt nestleder Unn Alma Skatvold, det nyvalgte forbundsstyret og alle lokallagslederne våre.

Samtidig vil jeg takke dem som gikk ut av forbundsstyret, råd og utvalg i forbindelse med årets landsmøte. Vi takker for innsatsen og minner om at uten dere hadde PF ikke vært så gode som vi er. Vi ønsker også nyvalgte tillitsvalgte lykke til med jobben.

Medbestemmelse var stikkord for årets landsmøte. Det ble ettertrykkelig satt på dagsorden under møtet, både fordi mange av talerne på talerstolen tok opp temaet og fordi vi hadde en temaøkt om mindre reell medbestemmelse i arbeidslivet torsdag formiddag. Jeg er overbevist om at skal vi få til gode resultater både for PFs medlemmer og for publikum, må det langt mer reell medbestemmelse til enn det vi ser i dag.

Allerede i desember skal det nye forbundsstyret ha sin første samling. Det er et seminar, der formålet er å konstituere styret og planlegge arbeidet for 2017. Andre uken i januar neste år skal det være en strategisamling for lokallagslederne.

Jeg vil ønske alle PFs medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.