– Sammen skal vi rulle ut reformen

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 10. juni var en stor dag for de fleste som er opptatt av kriminalpolitikk. Da ble politireformen vedtatt i Stortinget. Politimesterne med politidirektøren i spissen, sentrale medarbeidere i Justisdepartementet og en «tung» delegasjon fra Politiets Fellesforbund satt på publikumsgalleriet.

Debatten i seg selv var ikke den mest spennende jeg har hørt. Det var heller ikke overraskende. Politikerne tok innersvingen på mange og overrasket med å innkalle til pressekonferanse på Stortinget en søndag ettermiddag en drøy uke før stortingsdebatten. Da de presenterte enigheten om reformen direkte fra vandrehallen i Stortinget, visste vi at det ville bli en rolig seanse i Stortingssalen. Men det var likevel en tung symbolmessig handling å være til stede. Og vi fikk høre at politikerne la stor vekt på endring av holdning, ledelse og kultur i politiet. I tillegg ble satsing på etterforskning trukket frem.

I og med vedtak i Stortinget, ble ballen kastet over til politidirektør Humlegård. Nå er det han og hans folk som skal sørge for å sette reformen ut i livet. Det er ingen enkel oppgave, men det vet vi også at Humlegård er klar over.

Politikerne har trukket opp de store linjene. De har gitt beskjed om at lokaldemokratiet skal ha mye å si på hvor lokale kontor skal legges ned, slås sammen og opprettes. Mellom de store linjene og lokaldemokratiet ligger det et stort handlingsrom.

Politiets Fellesforbund har tidligere sagt at vi er spent på hvordan reformen «tas ut i praksis». Det er vi fortsatt, men vi kan love at vi skal sette alle kluter til for å bidra. Vi skal være med å «rulle ut» reformen på overordnet nivå, men også ta vare på den enkelte medarbeider og medlem som blir direkte og indirekte berørt. Men forutsetningen vår gjelder fortsatt, at det blir gitt omstillingsmidler til prosessen. Som vi har påpekt mange ganger, forskning viser at ingen omstilling har lykkes uten at man har gitt penger til gjennomføringen.

Politiets Fellesforbund går en svært krevende tid i møte. Vi skal endre vår egen organisasjon, samtidig som vi skal bidra til endringene i etaten. Frem til nå har hovedvekten av arbeidet ligget på et overordnet og strategisk nivå. Nå skal vi ned på det praktiske: kontorer, folk og systemer skal på plass, enkeltpersoner vil bli berørt positivt og negativt og medlemmer vil trenge fagforeningens assistanse. En veldig viktig oppgave for oss som fagforening, er å tenke lønns- og arbeidsvilkår for alle grupper medlemmer inn i endringsprosessene. Og samtidig skal altså PFs lokallag slås sammen eller splittes opp, nye lokallag skal etableres, posisjoner skal besettes, og systemer skal på plass.

Nå er skoleferien i gang og vi venter på sommervarmen. Jeg vil ønske alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere god sommer! Nyt feriedagene, uansett hvor dere er og hva dere gjør. De er velfortjente! Til høsten møtes vi til ny dyst, da skal vi sammen «rulle ut» politireformen. Den skal gi publikum et bedre politi, og våre medlemmer nye muligheter.