Politifaget skvises

Publisert Sist oppdatert

To viktige utredninger er nå på trappene: Bevæpningsutvalget skal legge frem sin rapport i midten av mars og Særorgansutvalget kommer med sin utredning i mai.

Politiets Fellesforbund avventer disse to utredningene med forventning. Men allerede nå har vi en reaksjon på noe som vi ser som en «trend i tiden». Som fagforening til alle ansatte i politiet kjemper vi for politifaget. I Norge er det strenge og sammensatte krav for å komme inn på politiutdanningen. I tillegg er den organisert som en tre-årig høgskoleutdanning. Resultatet er at vi har en av verdens beste politistyrker med svært høy fagkompetanse.

Vi har i lengre tid opplevd en tendens til at politifaget blir skjøvet til side. Det har for eksempel skjedd i ansettelse av toppledere i politiet. Vi opplever også at viktige utvalg blir satt sammen med hovedvekt på annen kompetanse enn den politifaglige. Det gjelder for eksempel Påtaleanalyseutvalget, som for kort tid siden la fram sin rapport. Politiets Fellesforbund ønsker mangfold i sammensetningen, men vi ser en stor skjevhet. Politifolk er med, men i mindre grad enn andre yrkesgrupper.

Vi mener selvsagt ikke at det er politikompetanse som skal ha forrang, men vi reagerer på at den i mindre grad blir tatt med og vektlagt. Kjerneoppgaven til politiet er å skape et trygt samfunn for alle gjennom å være ute der folk bor og å løse problemer i tett kontakt med befolkningen. All kompetanse som er drivende i dette må være med og bli vektlagt i utviklingen av politiet.

Politireformen har fått mye kritikk i det siste. Internt har flere spørreundersøkelser blant de ansatte vist at folk har liten tro på reformen. Eksternt har fristen for kommunene til å klage på plassering av de nye politikontorene nettopp gått ut. Flere har benyttet klageretten sin og vi ser misfornøyde ordførere i media som argumenterer for å beholde for eksempel passutstedelse.

Som forbundsleder har jeg tidligere sagt at det fortsatt er mulig å lykkes med reformen, men da må det tas et sterkt grep umiddelbart. En forklaring på de ansattes manglende tro på reformen, er at de opplever mil i avstand mellom ord og handling. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og statsråd Per-Willy Amundsen har nettopp vært ute i Dagbladet og brukt ord som gjør at vi alle sitter igjen med at det i 2017 blir «ansettelses-bonanza» i norsk politi.

Etter noen dager kom en realitetsorientering fra Innlandet politidistrikt. Politimesteren forklarte at når distriktet bare har ansatt en av de 27 stillingene de fikk i 2016, er det fordi de ikke har hatt penger. Lokallagsleder Reidun Martinsen fulgte opp og var skeptisk til, ut fra erfaring, om det blir økonomisk mulighet til lå ansette både de 26 fra i fjor og de 67 nye distriktet har fått for 2017. Vi forutsetter at denne realitetsorienteringen blir fulgt opp.

Dette kan redde reformen:

- Alle nyutdannede politifolk får jobb i politiet, slik statsråden og politidirektøren har lovet. 2016 kullet straks.2017kullet umiddelbart etter eksamen i juni.

- Partiene som stod sammen i politireformforliket må bevilge nok penger til at reformen lykkes

- Tankegangen må flyttes fra struktur- til menneskefokus

- Løfter knyttet til omstillingsmidler og midler til personalpolitiske tiltak må oppfylles

Alt dette vil treffe publikum på en positiv måte. Det var også hensikten.

Powered by Labrador CMS