Bildet viser to amerikanske medlemmer av MC-klubben Bandidos.
Bildet viser to amerikanske medlemmer av MC-klubben Bandidos.

DEBATTINNLEGG

Nå må vi snart slutte å se på kriminelle MC-gjenger som vanlige familiefedre som liker å kjøre tur sammen på motorsykkel

Flere av klubbene ønsker å etablere seg her, gjerne på steder de får være i fred, og i dekke av å være noe annet enn det de egentlig er.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Troms politidistrikt ser at kriminelle MC-klubber nå ønsker å etablere seg flere steder i vårt distrikt. Det er forventet en økning i nyetableringer og rekruttering til disse miljøene. Vi besitter etterretning og informasjon om at det er flere som ønsker å etablere seg ved å kjøpe eiendom i våre kommuner. Dette er på ingen måte uproblematisk.

Tidligere i år var Nordland politidistrikt ute for å rope et varsko. De er bekymret for utviklingen med MC-gjenger som ønsker å etablere seg i Nordland og som aktivt rekrutterer. Det står dessverre ikke bedre til hos oss lengre nord. Flere av de samme klubbene ønsker å etablere seg her, gjerne på steder de får være i fred, og i dekke av å være noe annet enn det de egentlig er.

Troms er et knutepunkt for organiserte kriminelle som ønsker å benytte regionen for omsetning av blant annet narkotika i hele Nord-Norge, og vi er alvorlig bekymret for nye etableringer av 1% klubber i vårt nærmiljø. De såkalte 1%-mc-gjengene er de som selv definerer seg på siden av samfunnet med egne lover og regler.

Bekjempe organisert kriminalitet

Aktørene er mange og kampen om kriminelle markedsandeler tilspisser seg i et lokalt marked styrt av globale krefter. Svenske gjenger, østeuropeiske nettverk og konkurrerende 1%-klubber bedriver sin virksomhet side om side eller som konkurrenter.

Politiet ser mye som store deler av befolkningen aldri får innblikk i. Vi snakker med de som er livredde for aktører med knytning til 1%-klubbene - de som har narkotikagjeld som overtas, eller de som er bekymret for ungdommene sine som gradvis trekkes mot disse miljøene. Vi vet hvilken fryktkapital og voldskapabilitet disse gjengene forvalter både med og uten vest, og vi ønsker ikke at våre innbyggere skal bli utsatt for dette.

Så hva kan vi gjøre? Det er ikke ulovlig å være medlem av en 1%-klubb, og det ikke ulovlig å ha på seg skinnvest med logo. Men i tett samarbeid med kommunene kan vi bruke andre virkemidler.

Nå nylig gikk et felles kommunestyre i Nordreisa ut med et budskap om at kommunen blant annet «tar avstand til organisert kriminalitet, herunder også ènprosentmiljøet». Nordreisa kommune erklærer all form for organisert kriminalitet for uønsket i kommunen, og vil bekjempe organisert kriminalitet med alle lovlige midler. Det er ikke et hult, byråkratisk vedtak, men en tydelig markering på at disse klubbene ikke får bedrive sine virksomheter uforstyrret fra myndighetene, noe vi vet godt at de aller helst ønsker seg. Det er nå på tide at kommunene utnytter sine ressurser og virkemidler for å hindre etablering og nyrekruttering til disse gjengene.

God etterretningsinformasjon

Den grenseløse organiserte kriminaliteten krever et bredt interkommunalt samarbeid med involvering av næringsliv og innbyggere. En felles front og aktiv bruk av forvaltningslovverket vil kunne hindre at klubbene får fotfeste eller vokse i vår region. Det er nå ti år siden den store «Hells Angels» saken ble rettskraftig. Flere lokale og sentrale HA-medlemmer med supportere fikk totalt 55 års fengsel for narkotikavirksomhet og ble dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen».

I Troms og Finnmark har 1%-miljøet et betydelig nedslagsfelt, med støtteklubber og supportere fra Harstad i sør til Nordreisa og Alta. Lokale og nasjonale trusselvurderinger peker på ekspansjon og ytterligere utfordringer knyttet til nyrekruttering og kriminalitet i disse miljøene.

Det er på tide at vi slutter å være naive om hva formålet til en del av disse klubbene egentlig er. De ønsker ufortrødent å bedrive sine virksomheter, etablere knutepunkt og territorier. Dette har vi god etterretningsinformasjon om. For la det ikke være tvil, dette er en trussel. Det er en trussel mot tanken om at Troms skal være et trygt sted å bo og leve i. Vi må slutte å se på kriminelle MC-gjenger som vanlige familiefedre som liker å kjøre tur sammen med motorsykkel. Det er en historie de selv har fortalt i årevis, og som dessverre lever i beste velgående.

LES OGSÅ: Gjenskapte 17. mai-bilde etter 22 år

Dette leserinnlegget ble først publisert på nordnorskdebatt.no.

Powered by Labrador CMS