UT: Regjeringen vil flytte Politihøgskolen ut av Oslo og Majorstua. Dermed kan 429 årsverk flyttes ut av hovedstaden. De siste årene har opptaket vært på om lag 720 nye studenter årlig, og i 2017 var antallet 730.

– Fornuftig å se på muligheten å flytte PHS ut av Oslo, men for oss er det viktigste å ha en god skole

I går la Høyre og Frp fram innstillingen om å flytte Politihøgskolen ut av hovedstaden.

«En ny, moderne Politihøgskole skal lokaliseres utenfor Oslo», slik lyder det i innstillingen fra regjeringsmedlemmene i justiskomiteen, som ble debattert under budsjettbehandlingene i Stortinget i går.

Dermed var det flere som reagerte på at regjeringen allerede har tatt et standpunkt - blant dem Arbeiderpartiets Jan Bøhler. 

Men leder av PF-studentene, Martin Danielsen mener tanken ikke er så dum.

– Det er fornuftig at man nå ser på muligheten å flytte PHS ut av Oslo, men for oss er det viktigste å ha en god skole. Det er ikke forsvarlig å bruke milliarder på tomt i Oslo slik den økonomiske situasjonen til politiet generelt er i dag. Vi håper man tar med studentene videre på hva man faktisk ønsker av fasiliteter. Se blant annet til hva de har fått til i Finland på politiskolen der.

Han viser til Finlands eneste politiskole, Police University College i Tampere, nord for Helsinki.

Her er Europas mest realistiske treningsarealer, bygget som en liten by hvor elevene kan trene på alt fra pågripelser til gateopptøyer.

ÅPEN: Leder for PF-studentene Martin Danielsen er åpen for flytting av PHS ut av Oslo, men understreker at det viktigste er å ha en god politiskole.

Mener Oslo ikke er godt nok

På grunn av plassmangel har Politihøgskolen lenge jobbet for å få bygget en nye høgskole i Oslo. Med små lokaler har dette ført til at PHS må leie for mange titalls millioner kroner i året.

Derfor mener representantene fra Høyre og Frp at Politihøgskolen i Oslo ikke er bra nok, ifølge innstillingen:

«PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning. Et nytt anlegg vil kunne tilpasses nye behov og skreddersys slik at man får en mer optimal drift. Videre har disse medlemmer grunn til å tro at dagens eiendomsmasse på Majorstua vil kunne tilføre staten vesentlige inntekter, selv om disse ikke vil tilbakeføres direkte til justissektoren».

Det understrekes at det har vært et behov for en ny politihøgskole i lang tid, og at det bør vurderes hvorvidt private kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Dette mener medlemmene er fornuftig både økonomisk og for å få på plass en ny skole så fort som mulig.

Bekymret for fagmiljøet og nærheten til et sterkt politimiljø

Men rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes er uenig. Hun står fortsatt fast ved at Politihøgskolen må forbli i Oslo.

– Vi er tydelig på ønsket om at PHS skal forbli i hovedstaden, men registrerer at regjeringspartiene har en klar ambisjon om flytting. Vi skal derfor fortsatt være tett på den videre behandlingen av denne saken fremover, sier Skarpenes.

TETT PÅ: Rektor Nina Skarpenes registrerer økt engasjement rundt lokaliseringen av PHS, og vektlegger betydningen av å være tett på den videre behandlingen.

Det å være i Oslo er viktig fordi det også medfører nærhet til Politidirektoratet og andre instanser, mener hun.

– For oss er det viktig å være nær Norges største politidistrikt. Vi har et godt samarbeid med dem, Kripos og Økokrim. Det å ikke ha tilgang og samme mulighet for utveksling av informasjon og kompetanse, er bekymringsfullt. I Oslo har vi bygget opp et solid fagmiljø og en kvalitativ god utdanning. Jeg er bekymra for at fagmiljøet vårt settes i spill og skal brytes opp.

I RUTE: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier utredningen fra Politidirektoratet er i rute.

Hun ønsker ikke å ta stilling til de mange andre alternativene i lokaliseringsdebatten, hvor både PHS-miljøene i Kongsvinger og Stavern, og Groruddalen og Moss har laget presentasjoner og utredninger om hvorfor de er et godt alternativ.

Venter på utredning

Det er snart ett år siden at regjeringen gikk inn for å se på muligheten  om flytting ut av hovedstaden, som er del av kommunalminister Jan Tore Sanners plan om å etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene.

Deretter har Politidirektoratet fått oppdraget med å utrede saken.

– Debatten i Stortinget tyder på at arbeidet med å utrede behov og konsekvenser skal fortsette, og at ingen konkrete avgjørelser om eventuell ny plassering er tatt. Dette er positivt, utredningene er avgjørende for kvaliteten i den videre behandlingen, sier Skarpenes.

Fristen er satt til 1. januar 2018, og ifølge justisminister Amundsen er arbeidet i rute.

– Det vi kan oppsummere er at det er et økt trykk på spørsmålet om flytting ut av Oslo. Jeg er opptatt av at vi nå må fortsette med det som var forutsetningen da saken kom opp for 10 måneder siden, nemlig utredninger om ulike konsekvenser før denne saken går inn i en beslutningsfase, sier hun.

Powered by Labrador CMS