Ingen løslatt for å gi plass til "Maria Amelie"

En afghansk mann ble ikke løslatt for å skaffe plass til kvinnen som er kjent som "Maria Amelie" på Politiets utlendingsinternat Trandum. Det sier sjef i PU, Ingrid Wirum.

Publisert Sist oppdatert

- Ingen ble løslatt for å skaffe plass til Maria Amelie. Det er en egen avdeling for kvinner på Trandum, hvor det fremdeles er ledig kapasitet. Enslige menn plasseres ikke på avdeling for kvinner. Det er derfor helt uriktig å koble disse to sakene, sier Wirum.

Mannen ble pågrepet i Arendal. Han hadde fått avslag på opphold i Norge, men hans utreisefrist var ikke utløpt. På grunn av kapasiteten på egnet avdeling på Trandum fikk han i stedet meldeplikt hos politiet på sitt nye bosted. Politiet vet hvor mannen er. Overholder han ikke meldeplikten, vil han bli fengslet.

- Vi uttransporterte 740 straffedømte personer i 2010, og i tillegg mange som vi vet var involvert i kriminell virksomhet. Uttransportering av straffedømte og personer som begår kriminalitet er et prioritert område for politiet. Samtidig er det viktig for oss å uttransportere flest mulig som ikke har lovlig opphold i Norge. Vi tvangsreturnerte 4615 personer i fjor, en dobling på to år, sier Wirum.

I svært mange oppslag i media, og i mange debattprogrammer den siste tiden, har det blitt gjengitt at Maria Amelie ble pågrepet av åtte polititjenestemenn på Nansenskolen på Lillehammer.

- Mange har vært svært opptatt av dette tallet, og da er det viktig å få frem at kvinnen ble pågrepet av to polititjenestemenn, mens tre tjenestemenn sørget for ro og orden på stedet. Vi pågrep henne fordi vi hadde kunnskap om at hun var der, sammen med mange andre. Pågripelsen foregikk rolig og uten dramatikk, og heller ikke den pågrepne har noe å utsette på selve pågripelsen. For politiet er det viktig å få frem at dette var ett av mange oppdrag, som ble gjennomført etter en konkret vurdering. Hun ble for øvrig pågrepet en halv kilometer fra skolen, sier Ingrid Wirum.