Våpentillatelser: Saks­behandlings­tiden økte fra to til 14 uker

Politiets nye rutiner for våpensøknader gjør at det tar lenger tid å få innvilget våpensøknad i Øst.

Publisert

− Politiets behandling av våpensøknader tar fryktelig mye lenger tid nå enn tidligere. Før samarbeidet vi med våpenkontoret hos politiet i gamle Romerike politidistrikt. De var bestandig raske, og brukte gjerne ikke mer enn en til to uker fra kundene leverte en søknad til saken var ferdig behandlet, sier Morten Landrø, daglig leder i våpenforretningen Magne Landrø AS.

Han er kritisk til at det over natta ble slik at saksbehandlingen nå er på 12 til 16 uker.

− Det er kritisk for de som søker om våpentillatelse med tanke på høstjakta. De som tar jegerprøve i mai, får ikke våpnene klare til jakta, og de får heller ikke trent med våpenet de ønsker å kjøpe, sier Landrø til Politiforum.

Også for næringslivet gir dette problemer.

− Vi bestiller våpen nesten et år i forveien, og har beregnet vanlig salg. Men når kundene ikke får lisens, brenner vi inne med store lager av våpen når det tar så lang tid å få ut en godkjent søknad, sier Landrø.

På toppen av en plutselig lang saksbehandlingstid i Øst politidistrikt, har i tillegg en tørkesommer med stengte skytebaner, innvirket negativt på våpensalget. 

Landrø tror de små våpenbutikkene kan få økonomiske problemer når de ikke får solgt sine våpen.

– Som en av de største våpenforhandlerne her i området, skal vi klare oss, men jeg tror de små opplever dette som vanskelig, sier han.

Alt er ikke helsvart med politiets nye rutiner

Landrø sier at butikken har kommunisert med nye våpenkontoret, og at de nye saksbehandlerne gir uttrykk for at de ikke skjønte hvor avhengig butikken var av løpende lisenser.

– Men de har lyttet, og noe er blitt bedre, sier Landrø.

Han innrømmer at det nye våpenkontoret er strengere rundt håndhevelsen av formelle regler.

− Det gir mer jobb for oss. Men egentlig er det jo bra. Nå håper jeg at det nye Øst politidistrikt får behandlingstiden ned på det normale. Det tar jo akkurat like lang tid å behandle en sak med én gang, som om den må vente i nesten tre måneder, sier mannen som har solgt våpen og sendt inn våpensøknader i en årrekke.

Lover forbedring

Heidi Vinsrud er sjef for Forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt. Hun sier de har jobbet med å få på plass nye rutiner, etter at de slo sammen tre politidistrikter.

Heidi Vinsrud, seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt.

− Alt dette har tatt tid, og beklageligvis gikk saksbehandlingstiden for våpensøknader kraftig opp en periode, sier Vinsrud til Politiforum.

– Vi har nå fått ned saksbehandlingstiden til fire uker for våpen som skal brukes til jakt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er nå på ca. fem uker på alle typer våpensøknader. Vi har samtidig forbedret kvaliteten i arbeidet vi gjør gjennom nye instrukser og rutiner, så jeg mener vi er på rett vei nå, sier Vinsrud.

Øst politidistrikt har som mål å få saksbehandlingstiden på våpensøknader knyttet til jaktvåpen ned mot to uker.

− Vi må huske at politiet ikke kan ta lett på en såpass seriøs sak som det er å skaffe våpen. Politiet skal utføre en grundig vandelsjekk, rett og slett for å forsikre oss om at den som søker, fyller vilkårene til skikkethet. I tillegg skal søknaden vurderes opp mot gjeldende våpenlov og forskrift.  Alt dette skal vurderes grundig, sier Vinsrud.

− Hva har dere gjort for å få ned saksbehandlingstiden?

− Vi har blant annet benyttet ressurser fra passbehandling og førerkort til våpen, for å få ned restansene. 

– Har dere fått lengre saksbehandlingstid på pass i stedet da?

– Det er nå lavsesong pass, slik at vi må benytte ressursene på en god måte

Vinsrud forklarer at en annen årsak til lengre behandlingstid, er en sterk økning i antall våpensøknader. I 2017 fikk Øst politidistrikt inn 1000 flere våpensøknader enn i 2016.

− ­Det er klart det også legger press på saksbehandlingstiden, sier Vinsrud.

Sterk økning i inndragning av våpen

Hun forteller at de også har sett et behov for å øke forvaltningskontrollene.

− Vi skal ikke legge skjul på at det i 2016 og 2017 var svært liten oppfølging fra politiets side knyttet til kontroll med at de som hadde våpen fortsatt fylte vilkårene, og at våpnene ble lagret på lovlig måte, sier Vinsrud.

Tidligere tilbakekalte Øst politidistrikt 70-80 våpentillatelser i året av ulike årsaker. 

– Så langt har vi i 2018 vi tilbakekalt 174 våpentillatelser. Dette er ofte et møysommelig arbeid som tar mye tid. Men det er viktig at vi får hentet inn våpen fra folk som ikke lenger fyller vilkårene for dette, sier Vinsrud.

Hun forteller at Øst politidistrikt også har økt kontrollinnsatsen hjemme hos våpeneiere.

– Fra så godt som ingen hjemmebesøk i 2016 og 2017, har Øst politidistrikt foreløpig foretatt 77 hjemmebesøk, åtte forhandlerkontroller og 14 kontroller av skytebaner i år, sier Vinsrud.

− Hvorfor har dere økt kontrollvirksomheten?

− Det forebygger kriminalitet og ulykker at vi sjekker om våpen lagres på riktig måte, og at forhandlere og skytebaner drives iht. våpenlov og forskrift. I tillegg sjekker vi våpenregisteret mot sentrale politisystemer hver uke, og vi sjekker PO-loggen hver dag. Ser vi meldinger på noen som har våpen, men som ikke lenger burde ha det, så sender vi melding til operasjonssentralen i akuttsituasjoner, og ber om bistand til å hente inn våpen fra de som er siktet eller f.eks. fra psykiatripasienter. I andre saker vurderer vi saken og sender et eventuelt forhåndsvarsel på tilbakekall av våpentillatelse, forklarer Vinsrud.

Enheten skulle gjerne hatt enda flere ressurser og tid til å drive med slike forvaltningskontroller.

– Men ut fra de ressursene vi har, er det krevende. Vi er nå på god vei til å både få ned behandlingstiden på våpensøknader, og få til et bedre forvaltningsregime med tanke på å føre bedre kontroll med våpenforvaltningen i Øst politidistrikt, sier Vinsrud.

Powered by Labrador CMS