Politimester Odd Reidar Humlegård ser etter nye løsninger for å få flere søkere til politimesterjobbene.

Politidirektøren vil ha økt jobb­trygghet for politi­mesterne sine

Etter at åremålene deres har gått ut.

Publisert

Det er Dagens Næringsliv som har fått innsyn i et brev fra politidirektøren til Justis- og beredskapsdepartementet, der Odd Reidar Humlegård tar til orde for å kunne tilby avgåtte politimestere retrettstillinger når åremålene deres utløper.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch skal støtte opp om forslaget.

Det skal være utlysningen av de ledige stillingene som politimester i Oslo og Troms som er bakgrunnen for initiativet. Som Politiforum har skrevet tidligere, var det svært få søkere til jobbene.

I dag tjener politimesterne minst 1,1 millioner kroner, men Humlegård tror ikke det er nok og mener retrettstillinger kunne gjort at flere ville søkt jobbene.

– Med dagens system uten mulighet for retrettstilling, er vi bekymret for at vi kan miste gode og velkvalifiserte søkere, skriver politidirektøren i brevet, ifølge DN.

– Påtalemyndigheten skal være politisk uavhengig. De eneste i påtalemyndigheten som ikke har fast jobb er politimesterne, som skal ha en uavhengighet og ikke kunne mistenkes for å ta populære avgjørelser for å få videreført sitt åremål, sier Humlegård.

Høyre kritiserte retrettstillinger i mars

Det spørs imidlertid om regjeringen ønsker å lytte til politidirektøren. Tidligere toppledere som har gått inn i spesialrådgiverstillinger var seinest et tema i mars, etter at Dagens Næringsliv belyste tidligere kunnskapstopper som nå hadde slike retrettstillinger i Kunnskapsdepartementet. 

– Begrepet spesialrådgiver er nærmest blitt et utskjelt begrep, og mistenkeliggjøres fordi mange går rett fra lederstillinger til å bli spesialrådgivere med samme lønn. Det er uheldig, sa Høyres Heidi Nordby Lunde til DN til mars, og fremholdt at folk burde søke seg til spesialrådgiverstillinger.

– Ofte er dette folk med godt over millionlønn, og det er for eliten i offentlig sektor, sa Lunde.

Powered by Labrador CMS