Nekter å jobbe overtid

Nei takk.

Publisert Sist oppdatert

Ingen politifolk har skrevet seg på overtidslister natt til 1. mai. Noe lignende har aldri skjedd før. Likevel vil ingen i politiet innrømme at det er en aksjon for høyere lønn.

Vanligvis har det aldri vært noe problem å få fylt opp overtidslistene natt til 1. mai, snarere tvert imot. Nå har politiledelsen i hele landet tatt ned listene og innsett at de ikke får frivillige til å gå vanlige vakter. Dermed er den eneste løsningen beordringer.

Politiforum har fått bekreftet fra flere uavhengige kilder at overtidsnekten ikke bare gjelder for Oslo, men hele politi-Norge.

- Hvis ingen tegner seg på de frivillige overtidslistene, vil de som i utgangspunktet skulle ha jobbet bli beordret, sier Reidar Vikane ved tjenestekontoret på Lillestrøm politistasjon.

Hovedtillitsvalgt Svend Bjelland ved Grønland politistasjon i Oslo har også fått med seg de tomme listene.

- For meg virker det som folk prioriterer fritid fremfor overtid, sier Bjelland.

Sekretær i Oslo politiforening, Magnus Johannessen, sier følgende om overtidsnekten:

- Frustrasjonen over lønnsutviklingen og lønnsnivået er stort. Mange gir daglig uttrykk for at de ikke føler seg lite verdsatt. Disse tilbakemeldingene har jeg bragt videre til arbeidsgiver ved flere anledninger. Jeg er imidlertid ikke overrasket over at den store frustrasjon som råder kan gi ulike utslag, sier sekretær i Oslo Politiforening, Magnus Johannessen.

Hovedverneombud Bjørn Egeli er ikke overrasket over at «ingen» har satt seg på jobbing natt til 1. mai.

- I forbindelse med opplæringen i nye Arbeidstidsbestemmelser ble det fokusert på ulike belastninger vedrørende helse-, velferds- og sikkerhetsmessige forhold med skiftarbeid. Utstrakt overtidsarbeid forsterker selvsagt disse belastningene. Det er betryggende at mange ansatte nå ser ut til å ta de ulike belastninger på alvor. Enkelte ganger ser det ikke ut til at arbeidsgiver er like bevisst på de ulike belastninger ved skift- og overtidsarbeid, eller tar sikkerhetsrisikoen ved denne arbeidsformen på alvor, sier Egeli.

Hovedverneombudet mener at det sikkert er ulike årsaker til at ansatte i politiet nå ikke lenger ønsker overtid. Det kan være familiære/velferdsmessige årsaker, helsemessige grunner eller andre årsaker som arbeidsmiljøloven oppgir som gode grunner til å bli fritatt.

- Det kan også være opplevelsen av å ikke få den belønning som forventes ved den ekstrainnsats som overtidsarbeid er. Mange har stått på i mange år, men nå er det slutt. De ansatte i politi- og lensmannsetaten er veldig lojale, og har vist at de nærmest er villige til å gjøre hva som helst for å tilfredsstille publikums krav til tilstedeværelse i ulike situasjoner. At mange ikke vil ta overtid kan skyldes følelsen av å ikke bli tatt vare på eller satt pris på grunnet manglende ressurser. Veldig mange gir uttrykk for belastningen ved det store gapet av hva som forventes av dem, og tildelte ressurser. Det er dokumentert at en slik tilstand over tid kan føre til sykemelding. Vi har for øvrig hatt en liten økning i sykefraværet de to siste årene.

Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, er ikke bekymret for de tomme listene.

- Jeg har registrert dette, men ser ikke på det som et problem. Frivillighet er selvsagt det beste alternativet, men får vi ikke folk på den måten, må vi beordre, sier Roger Andresen.

Powered by Labrador CMS