–  To trafikkulykker, en kvinne var savnet, og flere forsøkte å få tak i politiet. Så ringer de Florø brannsentral og får øyeblikkelig svar. Kan innbyggerne se på dette som en bedre tjeneste enn før?

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete tok opp nedleggelsen av Florø operasjonssentral i Stortinget.

I starten av november ble Florø operasjonssentral i Sogn og Fjordane flyttet til Bergen, for én felles operasjonssentral i Vest politidistrikt.

I Spørretimen i Stortinget i går tok stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete opp flere spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen rundt nedleggelsen.

– Det skulle bli bedre fra dag én med en ny og større operasjonssentral. Politiets Twitter-konto er viktig for å opplyse innbyggerne og media om ulykker, hendelser, og det kan også være forebyggende med meldinger om både farts- og promillekontroll. Men natt til lørdag 2. desember var det ingenting lagt ut siden torsdag 30. november. Det var to trafikkulykker og en kvinne var savnet, og flere forsøkte å få tak i politiet. Så ringer de Florø brannsentral og får øyeblikkelig svar. Kan innbyggerne se på dette som en bedre tjeneste enn før.

– I Senterpartiets verden var alt bedre før

SPØRRETIMEN: Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tok opp nedleggelsen av Florø operasjonssentral i den ordinære spørretimen.
SPØRRETIMEN: Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tok opp nedleggelsen av Florø operasjonssentral i den ordinære spørretimen.

Amundsen avviser at det har blitt en dårligere tjeneste for innbyggerne.

– Det er mulig at i Senterpartiets verden så var alt bedre før. Jeg mener det er gode grunner til at vi gjør disse endringene. Vest politidistrikt opplyser at den faglige støtten til patruljemannskapene, samhandlingen med nødetatene i Sogn og Fjordane og i akuttfasen har fått en vekst, og politidistriktet opplyser selv på bakgrunn av tilbakemeldingene fra folk, at man har en god tjeneste.

POLITIREFORM: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen måtte svare på flere spørsmål fra Senterpartiet om politireformen i Stortinget onsdag.
POLITIREFORM: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen måtte svare på flere spørsmål fra Senterpartiet om politireformen i Stortinget onsdag.

Videre viser Navarsete til at kommunikasjonsenheten i Vest har uttalt at politidistriktet var klar over at det ville komme reaksjoner etter nedleggelsen, og svarer at:

– «Innbyggerne og media har vært vant med å få raskere svar enn det operasjonssentralen i Bergen har kapasitet til å gi. Det blir nok ikke på det nivået det har vært, men det skal bli så godt at det blir tilfredsstillende. Hvorfor informerte statsråden om at det skulle bli bedre tjeneste for folk i Sogn og Fjordane og unnlater å fortelle om fakta fra Vest politidistrikt?

Amundsen svarer at man bør være være varsom med å referere til det han kaller enkelthendelser i media. 

– Det er en grunn til at vi gjennomfører politireformen, og det er fordi vi trenger et annet politi enn det vi hadde. Vi trenger et politi som er i stand til å håndtere et mer komplisert kriminalitetsbilde.

Han viser til at Vest politidistrikt så langt i 2017 har økt med 21 årsverk, hvor flesteparten er politiutdannet personell.

– De endringene som skjer er nødvendig for å ruste politiet for framtida, og samtidig oppbemanner vi og gir mer kapasitet, også i Sogn og Fjordane, svarer Amundsen.

  • Se hele spørsmålsrunden HER

Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik tok også opp politireformen med dette spørsmålet:

«Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en undersøkelse blant 6.000 politiansatte publisert av Politiforum 22. februar i år. Samtidig uttrykkes det bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen. Hvor mye er politireformen anslått å koste, og hvordan skal dette finansieres?»

  • Se svaret fra Amundsen her HER
Powered by Labrador CMS