En rekke tjenestesteder skal legges ned. Men mange kommuner håper direktoratet skal snu i døra, og har klaget.
En rekke tjenestesteder skal legges ned. Men mange kommuner håper direktoratet skal snu i døra, og har klaget.

72 kommuner har klaget på reformen

Se oversikt over hvilke kommuner som har klaget og hvor det klages mest.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221, har kommunene hatt mulighet til å klage. Nå er fristen ute, og resultatet er 72 klager fra kommunene.

Imidlertid er bare 51 av dem er levert etter gjeldende forskrifter. De 21 kommunene som har levert klager som ikke oppfyller kravene til nå, får anledning til å endre på klagene.

De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner. Nå skal klagene behandles av Politidirektorat, skriver direktoratet på politi.no.

Flest klager fra Øst politidistrikt

Av de 72 klagene, kommer 13 fra Øst politidistrikt. Øst politidistrikt omfatter tidligere Østfold, Follo og Romerike politidistrikter. Det har vært mye uenighet rundt nedleggelsen av lensmannskontorer spesielt på Romerike.

I Trøndelag og Vest politidistrikter er det begge steder kommet 11 klager. Hverken Oslo kommune, Asker kommune eller Bærum kommune har klaget på prosessen i Oslo politidistrikt. Heller ikke i Finnmark er det kommet noen klager på den nye tjenestestedsstrukturen.

Seks av klagene i Øst politidistrikt er imidlertid ikke etter forskriften, og det samme gjelder fem av klagene i Vest. Trøndelag politidistrikt er dermed det distriktet som står med flest gjeldende klager per dags dato.

Blir ikke klagene tatt til følge i Politidirektoratet, sendes de videre til Justis- og beredskapsdepartementet.

DistriktAntall klager (gyldige klager i parentes)
Agder6 (4)
Innlandet6 (3)
Møre og Romsdal5 (5)
Nordland5 (5)
Sør-Vest1 (1)
Sør-Øst8 (7)
Troms6 (3)
Trøndelag11 (10)
Vest11 (6)
Øst13 (7)

Politidistrikt og antall klager

Agder pd

6

Birkenes kommune
Bygland kommune
Kvinesdal kommune
Lyngdal kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune

Innlandet pd

6

Engerdal kommune
Gran kommune
Lunner kommune
Sør-Aurdal kommune
Våler, Grue, Åsnes kommuner
Øyer kommune

Møre og Romsdal pd

5

Halsa kommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Stranda kommune
Ørskog kommune

Nordland pd

5

Hemnes kommune
Lødingen kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sømna kommune

Sør-Vest pd

1

Bjerkreim kommune

Sør-Øst pd

8

Fyresdal kommune
Hole kommune
Krødsherad kommune
Ringerike regionråd
Rollag kommune
Sigdal kommune
Tokke kommune
Ål kommune

Troms pd

6

Dyrøy kommune

Gratangen kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Salange kommune
Storfjord kommune

Trøndelag pd

11

Bindal kommune
Flatanger kommune
Frøya kommune
Inderøy kommune
Leka kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Snåsa kommune
Verdal kommune

Vest pd

11

Askvoll kommune
Aurland kommune
Balestrand kommune
Fjaler kommune
Gulen kommune
Hyllestad kommune
Jølster kommune
Masfjorden kommune
Nordhordaland regionråd
Vaksdal kommune
Årdal kommune

Øst pd

13

Aremark kommune
Fet kommune
Follorådet
Hvaler kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nesodden kommune
Oppegård kommune
Ski kommune
Vestby kommune
Ås kommune

Totalt

72