Ledige stillinger i PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST er en flerfaglig tjeneste med stor variasjon i både oppgaver og medarbeidere, og har behov for ansatte med variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo samt kontorer i alle landets politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Ledige stillinger i PST: http://www.pst.no/om/jobb/