Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Lokal kriminalitet er viktigere for politiet enn globale megatrender

Det er en tankevekker når over halvparten av landets kommuner ennå ikke har underskrevet samarbeidsavtalen med politiet, skriver Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt.

Publisert

Politidirektoratet skal ha honnør for å forsøke å skape en forutsigbar polititjeneste for landets 422 kommuner, ved å invitere til å underskrive en avtale om den lokale polititjenesten. Det er nettopp et godt lokalt samarbeid mellom politi og lokale ressurser som har bidratt til at norsk politi i internasjonal sammenheng har en svært høy grad av tillit fra befolkningen.

Da er det en tankevekker når over halvparten av landets ordførere ennå ikke har skrevet under på avtalen. Det er åpenbart at lokalpolitikerne ikke lar seg begeistre av beskrivelsene av politiinnsatsen de blir lovet. Noen ordførere nekter å underskrive, mens andre beskriver innholdet i samarbeidsavtalene som urealistisk.

Ordførerne er rett og slett svært skeptiske til om politidistriktene er i stand til å levere det de lover å tilby av beredskap, lokal tilstedeværelse og etterforskningskapasitet.

Under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte, beskrev justisminister Tor Mikkel Wara de tre globale «megatrendene» globalisering, digitalisering og urbanisering, og viktigheten av å kunne håndtere kriminalitet knyttet til disse trendene.

− Politiet må ta høyde for en ny type kriminalitet som følge av at verden blir mer åpen, sa Wara.

Det er et velkjent grep å rette oppmerksomheten mot noe nytt og utfordrende, når problemene hoper seg opp på hjemmebane. Vi avfeier ikke de internasjonale kriminalitetsutfordringene statsråden skisserer. Politiet må rustes også for å møte disse utfordringene. Men ikke på bekostning av lokal kriminalitetsbekjempelse.

Hverken ordførerne i Halsa, Drangedal og Kragerø, eller lokalsamfunnene de leder, er opptatt av globale megatrender. De er opptatt av at politiet skal forebygge og etterforske lokal kriminalitet.

Det er ordførerne og innbyggerne som ser at stadig flere anmeldte forhold blir henlagt. Det er de som må reise lengre og lengre for å møte et stadig mindre tilgjengelig politi. Og det er de som ser at deres kommunale brannvesen i økende grad må utføre politiarbeid – som du kan lese om i denne utgaven.

Når fokuset på megatrender stjeler ressurser fra nærpolitiet, er regjeringen på ville veier. Wara må gjerne være opptatt av megatrendene, men han må ikke glemme den lokale kriminaliteten ute i kommunene.

Det er ikke slik at kriminaliteten knyttet til megatrendene vil erstatte den lokale kriminaliteten. Den kommer i tillegg. Da trenger vi mer ressurser og flere politifolk.

At så mange ordførere nå drøyer med å underskrive den viktige samarbeidsavtalen med politiet, er et tydelig signal om at lokaldemokratiet og innbyggerne er misfornøyde med regjeringens satsing på det lokale politiet. Det er et signal justisministeren må ta på alvor. Ellers vil det gå ut over tilliten til politiet, og da har vi alle et stort problem.

Vi liker

At det nå tas grep for å få flere kvinner til å søke seg til UEH. Når kjønnsbalansen hos søkerne til Politihøgskolen er omtrent 50/50, er en kvinneandel på 7,5 prosent i UEH, ikke representativ. Det betyr at UEH går glipp av mange gode søkere.

Vi liker ikke

At politiet sjeldnere kommer først til skadestedet, slik brannvesenets egen statistikk viser. Det er høyst problematisk dersom brannvesenet oftere må gjøre politiets jobb. I ytterste konsekvens kan det gå ut over sikkerheten til både brannmannskapene og publikum.

Powered by Labrador CMS