Tilpasser lovverket til sittende politidirektør

Justisminister Knut Storberget foreslår å endre loven for politidirektør Ingelin Killengreen.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Knut Storberget foreslår å endre loven for at politidirektør Ingelin Killengreen skal kunne fortsette utover åremålsperioden som utløper neste høst.

Ordningen med at direktøren for Politidirektoratet skulle ha en åremålsperiode på 6 + 3 år ble grundig debattert i Stortinget da opprettelsen av Politidirektoratet ble besluttet i 2000. Et at de viktigste argumentene en slik åremålsordning var stillingens viktighet, "hensynet til ledelsesmessig nytenkning", og at man ønsket en god demokratisk kontroll med direktøren.

Statsråden og politidirektøren er enige om at forlengelse av åremålet er en god idé. Men de er åpenbart ikke klar over at lovendringsforslaget viser liten respekt for den grundighet og de prinsipper som fremkom under stortingsdebatten ved opprettelsen av Politidirektoratet.

Ingelin Killengreen har vært i toppen av norsk politi siden 1989 (ekspedisjonssjef, departementsråd og politimester i Oslo) Hun har vært en toppleder med sterk innflytelse i politiet i19 år, og nå ønsker justisministeren hennes "epoke" forlenget til 23 år! Stortingets poeng var at politidirektørens åremål skulle være kortere enn for andre, nettopp fordi det ikke skulle samles for mye makt hos en person over lang tid.

Er ikke justisminister Storberget klar over at det i vide kretser slett ikke er enighet om at politidirektør Killengreen er enestående og uerstattelig? Og mener justisministeren virkelig at 9 år som politidirektør er for kort tid til å få politireformen på plass, mens 12 år er tilstrekkelig?

Det må være et tankekors at Killengreen ikke har dyrket frem 4-5 personer som kunne konkurrert om å etterfølge henne. Handler ikke det også om god ledelse?

Killengreen burde takket nei til en forlenget åremål. Nå blir det ingen prinsipiell vurdering fra høringsinstansene, men et spørsmål om Killengreen bør fortsette eller ikke. Hvem ønsker å uttale seg kritisk i en sak hvor sjefen skal ansettes uten utlysing og uten konkurranse, og i en situasjon hvor justisministeren på toppen av det hele tilsynelatende har bestemt at hun skal fortsette?

Spørsmålet om å endre åremålsperioden for politidirektøren burde kommet opp ved utlysingen neste gang politidirektør skal ansettes. Da vil det være mulig å legge prinsipielle tanker til grunn. Det som i praksis nå er gjort fra Justisdepartementets side er å sende en ansettelsessak ut på høring.

Hvis neste politidirektør er en vanlig menneske, skal da man da endre loven igjen til et åremål på 6 + 3 år?

Tiden er inne for nytenkning i toppen av norsk politi. Forventningene til Knut Storberget som en pådriver utvikling og nytenkning i politiet vil få et kraftig skudd for baugen hvis han ikke snur i tide.