Skal politiet følge norsk lov?

Svaret er innlysende. Men likevel ikke selvfølgelig.

Publisert Sist oppdatert

Politiet følger ikke Arbeidsmiljøloven i Søndre Buskerud politidistrikt.

Arbeidsmiljøloven som skal sørge for at ansatte ikke arbeider under helsemessig skadelige forhold, brytes jevnlig i politiet.

På grunn av politiets helt spesielle rolle i samfunnet, er det gjort noen få unntak når liv, helse og store samfunnsverdier står på spill.

Likevel viser undersøkelser som PF-tillitsvalgt Roger Fjellin har gjort, at unntakene fra loven brukes også når det ikke er fare for liv og helse.

Både arbeidstakere og politiet som arbeidsgiver har ofte et sterkere fokus på å få jobben gjort enn å verne politiansatte mot skadelig arbeidsbelastning.

Men loven gjelder for alle. Også for politiet.