Seier med bismak

Politihøgskolen bedriver en personalpolitikk fra steinalderen.

Publisert Sist oppdatert

I stedet for å sørge for å gjøre instruktørjobbene attraktive og få politifolk til å frivillig søke seg som instruktører, velger PHS og rektor Sjøvoll å steinhardt kjøre formaljuss.

Selv om PHS v/regjeringsadvokaten tapte beordringssaken mot Remi Anbakk i tingretten, valgte de å presse på med å anke saken inn for lagmannsretten. Som ikke hadde annet valg enn å holde seg til strikt juss.

Men fordi at saken gjaldt en beordring for uke 22 og delvis uke 23, rekker trolig ikke Høyesterett å behandle ankebegjæringen før etter uke 23. Da har saken ikke det som på juridisk hold heter «rettslig interesse» - domstolene skal ikke behandle saker av hypotetisk karakter. Dermed kan det se ut som om lagmannsrettens kjennelse blir stående. Uten at Høyesterett har realitetsbehandlet problemstillingen.

Konsekvensen blir at PHS er i sin fulle rett til å foreta beordringer av instruktører i en situasjon som verken er preget av tidsnød, eller for å berge liv og helse.

Andre arbeidsgivere sørger for å gjøre tjenesten så attraktiv at man får de beste søkerne. Men ikke PHS og rektor Sjøvoll. Med loven i hånd vil man beordre. Uten å spørre den det gjelder. Uten å forsøke å finne smidige løsninger. Og uten å ville gå inn på forhold som kunne gjøre instruktørvirksomheten attraktiv.

Ansatte i politiet merker seg nå dette. Det skal bli interessant å se hvor mange søkere PHS får til sin neste instruktørutdanning. Politiansatte som setter pris på å selv disponere egen fritid, og som tar sitt foreldreansvar alvorlig, bør sterkt vurdere hvor attraktivt det vil være å stå på listen over ansatte som ukritisk kan beordres. For det handler om langvarige fravær fra hjemmet uten mulighet for å følge opp små barn og andre familieforpliktelser. Belastningen med å bli beordret kan i verste fall gå utover samliv, små barn og den politiansatte selv.

Politihøgskolen kan gjerne vinne slaget med seieren i lagmannsretten. Men jeg er overbevist om at de taper krigen. Man motiverer ikke med kjennelser fra retten. Taperne blir fremtidige studenter som ikke får de instruktørene de burde hatt. Kan noen fortelle rektor Sjøvoll at ikke alt kan løses med Norges Lover? Jeg forventer at PHS nå gjennomgår egne rutiner, og tenker gjennom om beordringslinjen også skal gjelde ved neste korsvei.

Samtidig har Politiets Fellesforbund en jobb å gjøre for å få endret lovverket for å ivareta sine medlemmer. Fordi politiet øyensynlig ikke er i stand til å ivareta egne ansatte. Det må bli slutt på vilkårlig beordring for å løse ordinære arbeidsoppgaver. Beordring av politifolk kan bare gjelde for å redde liv, helse og store materielle verdier. Ikke for ordinært forhåndplanlagt arbeid.