Samarbeid om et nytt politi

Det pågår nå et omfattende arbeid i Justisdepartementet. Mange viktige saker skal behandles. Øverst på prioriteringslisten bør jobben med å meisle ut fremtidens politi ligge.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har sans for tilnærmingen fra justiskomiteens leder Hadia Tajik, som sier at dette ikke bare handler om struktur, men om hvilket politi vi vil ha her i landet. At politiet er viktige kulturbærere og verdibærere for landet har jeg ikke hørt andre si før.

Det er umulig å være uenig med henne. Vi vet at norsk politi har en høy anerkjennelse, også i internasjonal målestokk. Derfor må man være varsom med å endre på det som fungerer godt. Politiets sivile preg, iblandet lokal tilstedeværelse, er noe av grunnlaget for den tilliten politiet fremdeles har.

Det ligger en sterk sosial forpliktelse og kontroll i det å være politi i et lokalt miljø, der politimannen jevnlig støter på borgere som han eller hun kanskje har pågrepet eller avhørt tidligere. Motsatt vei virker det slik at borgere som vet om eller kjenner en politibetjent, lettere vil komme med informasjon politiet trenger for å oppklare straffbare handlinger.

Jeg synes det er betryggende når justisminister Anders Anundsen sier at regjeringen vil legge vekt på hva borgerne ønsker når fremtidens politi skal meisles ut. Resultatet skal bli mer lokalt politi. Den som husker tilbake til «Politireform 2000», husker at det var målet for 14 år siden også. Men ingen har gjort en grundig forsking på om målet ble nådd.

Mange politifolk vet imidlertid at det ikke har vært færre operative ute i patruljebilene enn det er i dag. Her har Forskningsavdelingen på Politihøgskolen en jobb å gjøre: Finn ut hvor alle operative politifolk har tatt veien.

Høyt i saksbunken til justisministeren håper jeg også at nytt beredskapssenter for politiet befinner seg. Det er nå 10 år siden tanken om et slikt senter oppsto. Forsiktig sagt har ikke behovet blitt mindre.

På Politiforum.no kan du lese om dysfunksjonelle årsaker som gjør at de viktige nasjonale ressursene som Beredskapstroppen, helikoptertjenesten og bombegruppen sløser med viktige ressurser på grunn av ekstrem trangboddhet og uhensiktsmessige løsninger. Og hvor viktige reaksjonsminutter går tapt.

La det ikke bli som med stengingen av Grubbegata der manglende politisk vilje ikke ga fremdrift.

Dette blir et av flere viktige svennestykker for justisminister Anders Anundsen for å vise politisk handlekraft. Får han reist bygget, blir det et monument over politisk handlekraft. Og enda bedre: Viktige politiressurser blir enda bedre utnyttet.