Når lens- mannen forsvinner

Publisert Sist oppdatert

159 av 271 lensmannskontorer er foreslått nedlagt av arbeidsgrupper i de respektive politidistriktene.

Dette er dramatisk. Lensmannsetaten har en over 800 år lang historie. En etat som har vært eksponenten for den sivile og folkelige måten å håndheve politimyndigheten på. God kontakt og interaksjon med lokalbefolkningen har vært et særkjenne. Lensmannsetaten har vært selve nærpolitiet.

Nå hører vi argumenter som at det ikke er mye politikraft i tomme lokaler, og at lensmannskontorene er så tynt bemannet at de ikke har mye politikraft å by på. Dette er historieløst. Lensmannskontorene var tidligere vesentlig bedre bemannet enn i dag. Stilling for stilling er plukket inn til sentrale posisjoner i politidistriktet, og videre til Politidirektoratet.

Den forrige politireformen i 2000 gjorde krav på flere koordinatorer og spesialiststillinger. Det har vært en villet handling å svekke bemanningen på lensmannskontorene så mye, at de ikke lenger har slagkraft. Det er ikke oss bekjent at det var for få oppgaver og for lite å gjøre på lensmannskontorene før.

Men nå er det nye vinder og nye ord. Ord som «robust», «lønnsomt» og «stordriftsfordeler» går igjen. Borte er «lokalkunnskap», «menneskeforståelse», «nærhet» og «konduite». Alt skal behandles likt, uten rom for skjønn. Det har ikke vært vilje til å se på suksesshistorien om lensmannsetaten.

Hvorfor har nærpolitiet i Norge har en diametralt motsatt forankring i lokalmiljøet i sammenlignet med land der innbyggerne skyter på og demonstrerer mot politiet?

Norsk politi har en grunnleggende støtte og høy tillit i befolkningen. Ordfører etter ordfører står frem og er bekymret for at politiet fjernes fra bygda. Politifolkene er ønsket. Slikt kommer ikke av seg selv. Men lokalpolitiet lønner seg visstnok ikke lenger. Problemet er bare at regnearkene til økonomene og analytikerne ikke viser effekten av å håndtere saker på et lavest mulig nivå, og at politiet er tilstedeværende i lokalmiljøet.

Politiet blir aldri mer vellykket enn det innbyggerne og politikerne ønsker. Når politimestrene den 15. oktober skal levere sine endelige forslag til hvilke tettsteder som skal få beholde sitt nærpoliti, håper vi der er politifaglige årsaker som blir den bærende begrunnelsen.

Men vi frykter at det hele er begrunnet med at politiet må spare penger.

Powered by Labrador CMS