Når hvert minutt teller

Avtroppende regjering fastholdt at den hadde gjort mye for å bedre samfunnsberedskapen etter 22. juli.

Publisert Sist oppdatert

Men svært lite av det som har vært gjort til nå, bringer en lokal politistyrke raskere til et åsted for pågående dødelig vold enn før.

Det har vært for stort fokus på politihelikopteret, og det har vært fokusert sterkt på at det er lagt til rette for hjelp fra Forsvaret. Men når hvert minutt teller, er det kun politiet og nødetatene som har en beredskap som kan hjelpe i de livsviktige første minuttene. Det vet politifolk.

Stabssjef Johan Fredriksen skal ha anerkjennelse for at han i denne utgaven av Politiforum avklarer dette. Forsvarssjef Harald Sunde hevder at Forsvaret kan bistå politiet i en situasjon med pågående dødelig vold. Dette en sannhet med behov for modifikasjoner.

Når minuttene teller og skuddene går, koker det ned til et spørsmål om hvor langt unna den lokale politistyrken er. Forsvarets styrker vil uansett være for langt unna i en slik situasjon. Mange av landets politifolk har nylig svart i en større anlagt spørreundersøkelse at beredskapen ikke har blitt bedre. Det er det viktig å lytte til.

Den rødgrønne regjeringen skal ha anerkjennelse for å åpne for mer trening av ordinære politifolk, og legge til rette for flere UEH-mannskaper. Men antallet politifolk som kan foreta utrykning med våpen i hånd, har ikke blitt flere.

Den nye regjeringen, med Høyre i spissen, har skapt en forventning om bedre politidekning. Nå handler det om å ta politisk ansvar for å gi samfunnet en trygghet for at politiet kommer i løpet av minutter. Befolkningen tåler ikke en ny krise med et politi som ikke kommer raskt nok. Uten en økt politibemanning med et lokalt politi, vil kritikken mot regjeringen ramme svært hardt ved neste kritiske hendelse.

For å låne et uttrykk fra oljebransjen:

«Hvis du synes beredskap er dyrt, prøv en katastrofe».