Kongen roste politiets bekymringssamtaler

I sin nyttårstale snakket Kong Harald varmt om bekymringssamtaler som et virkemiddel for å få potensielle kriminelle bort fra den kriminelle løpebane.

Publisert Sist oppdatert

Han viste til gode resultater, og trakk spesielt frem arbeidet som er gjort ved Manglerud politistasjon. På mange andre steder, driver politiet på lignende måte.

– Såkalte bekymringssamtaler er blitt et viktig verktøy for politiet. Ingen må fortelle meg at samtaler er puslete greier, sa Kong Harald.

Det er flott at denne viktige delen av politiets forebyggende arbeid får Kongens oppmerksomhet. Dette vitner om Kongens innsikt og forståelse for slikt arbeid.

Fra denne spalte håper vi landets politiledere tar signalet, og setter av nok mannskapsressurser til å jobbe med ungdommen – før de havner på skråplanet.

I en tid hvor mye vurderes ut fra et rent lønnsomhetsperspektiv, er politiets forebyggende virksomhet å betrakte som en langsiktig investering.

På måltallene er det ikke så lett å se det umiddelbare resultatet av en gjennomført bekymringssamtale, sammenlignet med et kjapt narkotikabeslag, eller 50 kontrollerte billister.

Men den langsiktige virkningen av å hjelpe ungdom bort fra en kriminelle karriære er åpenbart stor, selv om den er vanskelig å tallfeste.

Det handler om at ungdom i faresonen blir innkalt til en samtale hos politiet sammen med foreldrene. Slike samtaler har til hensikt å være en kraftig vekker for både ungdommen og foreldrene.

Samtalene er tøffe i forhold til at ungdommen direkte får seg forelagt grunnlaget for bekymringen. Noe som skal danne grunnlaget for en dialog mellom den unge og politiet.

Politifolkene er grundig forberedt, og de forsøker å se helheten rundt den unge.

«Bekymringssamtalen kan være noe av det mest krevende, og samtidig avgjørende arbeidet politiet gjør i forhold til utsatte familier, og kan således ikke være preget av tilfeldigheter», skriver Politidirektoratet i sitt veiledningshefte for bekymringssamtalene.

Politiet har i kraft av sin posisjon en unik mulighet til å trekke inn ressurser fra ulike aktører gjennom et allerede etablert tverrfaglig samarbeid.

La Kongens ord om samtalens betydning veie tungt i satsingen og prioritering av politiets arbeid. Det vil være en investering med garantert god avkastning.

Fattigmannsinvestering

Politidirektoratet ruller nå i stor fart ut ny IKT-infrastruktur. Dette er høyst påkrevet, og lenge etterlyst. Sikring av politiets sensitive data har stått helt sentralt.

Men det har ikke har vært penger til å ivareta etterforskernes behov for effektiv jobbing. Nok en gang blir politiet rammet av sannheten i «det er dyrt å være fattig».

Trist Twitterpolitimester

«Synes det er trist at "fagbladet" bruker så mye spalteplass på å "snakke ned" egen arbeidsplass....», twitret politimester Anne Rygh-Pedersen etter forrige utgivelse av Politiforum.

Også nå avdøde Kim Jong-il i Nord-Korea hadde liten sans for negativ omtale i pressen. Han løste det på sin måte.