Is og sommerferie eller fortsatt politikrise?

Verdien av en sterk og samlet fagforening har blitt synliggjort denne våren.

Publisert Sist oppdatert

Først klarte Unio i samarbeid med de andre hovedorganisasjonene å stanse en kraftig forsemring av pensjonsvilkårene som regjeringen ville innføre. Sterke krefter fra regjeringshold stod mot en samlet fagforening. Godt forarbeid sikret PF-medlemmer gjennom Unio-medlemsskapet flere titalls tusen kroner bedre pensjonsoppgjør hvert år i årene som kommer. Som det står i fanen for Oslo politiforening: «Samhold er vår styrke».

Nå står den langvarige politikrisen foran en mulig løsning. Politiets Fellesforbund (PF) har skissert en løsning som skaffer justisministeren politikraften han sårt trenger inn mot høstens stortingsvalg. I fra at justisministeren har benektet politikrisen, til å ikke ville ta i den med ildtenger, har PF kommet i posisjon hvor regjeringen har delegert en forhandlingsfullmakt til politidirektøren, og at det nå faktisk forhandles. Bare det er en kraftig fagforeningsseier.

Nå er det opp til regjeringen å gi politidirektøren tilstrekkelige forhandlingsrammer for igjen å få et politi som leverer gode resultater. Men glem knapper og glansbilder. Og glem byråkratiske hindre. Nå er det hard valuta som gjelder.

- Ta vare på humøret

- Ta vare på humøret i møte med utfordringene dere får som politi, sa politidirektøren i sin hilsningstale til avgangsstudentene ved Politihøgskolen i Bodø.

Det er et godt råd som gjelder for alle politiansatte. Tøffe og krevende arbeidsdager med et klientell som ofte beveger seg i samfunnets skyggesider og randsoner gir utfordringer. I tillegg har den siste tiden og arbeidsmiljøet vært preget av konflikt mellom fagforening og arbeidsgiver på politisk nivå.

Av og til kan det være nyttig å puste dypt, og tenke seg om noen ganger før man kaster seg inn i debatten og bidrar med sterke personkarakteristikker. Alle fyller vi roller. De fleste av oss mange forskjellige roller. Men sterke negative personkarakteristikker gir inntrykk av liten profesjonalitet og sviktende rolleforståelse, og er mer egnet til å stemple avsender enn mottaker. Da er det en fare for at budskapet blir borte på veien.

Vi i Politiforum ønsker deg en god sommer. Og som Gry Lajord så gripende sier på side 16 i denne utgaven: «Ta godt vare på hverandre».