En prinsipielt viktig seier

Politibetjent Remi Anbakk vant en viktig seier da Rana tingrett ga han medhold iat Staten ved Politihøgskolen ikke hadde rett til å beordre han til tjeneste som instruktør.

Publisert Sist oppdatert

Dermed går tingrettens kjennelse langt i å begrense PHS (Politihøgskolen) og politiets rett til ukritisk å beordre tjenestemenn.

Det var på tide å få en rettslig inngripen i PHSs lange tradisjon for å be­ordre tjenestemenn til ordinært arbeid. Ingen stiller spørsmålstegn ved politiets anledning til å beordre mannskaper til tjeneste når det står om fare for liv, helse eller store materielle verdier. Det er derfor Politiloven kategorisk fastslår denne retten.

Men det er et hull i lovverket når politiet med loven i hånd kan beordre tjenestemenn til tjeneste som verken er knyttet til å redde liv og helse eller for å redde store materielle verdier. Det er en tvilsom praksis PHS har lagt seg på når de tiltar seg denne retten. Ekstra lite skjønnsomt blir det når PHS beordrer mannskap som ikke engang er forespurt om det passer. Og som av private årsaker ikke burde vært adskilt fra familien.

Tjenestemenn har lenge blitt betrakt­et som en brikke til fri disposisjon for arbeidsgiver 24 timer i døgnet. Men heldigvis har politiansatte ektefeller og barn. Og heldigvis har politiansatte sosiale forpliktelser. Og heldigvis er det nå satt en stopper for en arbeidsgiver som suverent ser bort ifra menneskelige behov.

I praksis er lovverket utnyttet til ytterste trevl. Et klart tegn på en foreldet lederfilosofi. Politiet burde i langt større grad gjøre tjenesten så attraktiv at ansatte frivillig søker seg til ønsket tjeneste.

God lønn er anerkjente lokke­midler for å få de beste til viktig tjeneste. Vi trenger ikke utvalg og arbeidsgrupper med lange utredningerfor å skjønne det. Er lønna god nok, kommer også søkerne. Uten å måtte beordres.

Det er grunn til å gratulere Remi Anbakk og flere andre kolleger som har tatt støyten med å stå oppreist i motvinden fra et massivt oppbud fra arbeidsgiversiden. Og det var bra at Politiets Fellesforbund tok sitt fagforeningsansvar alvorlig, og stilte opp med lovnad om å plukke opp regningen for advokatbistand.

Men den personlige belastningen var det Anbakk og hans familie som tok. For den jobben fortjener de en stor takk fra andre politiansatte.

Miljøvennlig i Politiforum

Det skal ikke være bare miljøvernorganisasjonene som har ansvar for å tenke miljøvern. Det har Politiforum nå tatt konsekvensen av ved valg av nytt og lettere papir. Vi trykker nå på norskprodusert papir produsert av skog hogget nær forbruk. Med det unngår vi lange transportavstander og store CO²-utslipp knyttet til transport av importpapir.

I tillegg er vårt trykkeri sertifisert etter strengeste miljøstandard. Skadelige utslipp er dermed ytterligere redusert. I tillegg trygger vi norske arbeidsplasser med valg av norsk papir. Vi håper du som leser setter pris på vårt valg.