Å skape trygghet

Det handler om å få politiansatte ut i lokalsamfunnene – der folk bor.

Publisert Sist oppdatert

Statsminister Jens Stoltenberg skriver i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 8. oktober: «Å skape trygghet handler om politi, helikoptre og penger».

Og at det handler om å ha sansene åpne for alle tegn til ekstremisme.

Vi registrerer at Regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett, møter en rekke av områdene som kom i fokus etter angrepet på Norge 22. juli: Mer penger til helikopter og PST, økt bemanning i Oslo politidistrikt og mer ressurser til Beredskapstroppen.

Så langt alt vel for framtidige hendelser sentralt på Østlandet. Men lite av dette vil hjelpe politiberedskapen i resten av landet.

Siden Jens Stoltenberg er statsminister for hele landet, er det på sin plass å påpeke at politiberedskapen i resten av landet går nedover.

Det burde bekymre landets ordførere som er opptatt av innbyggernes trygghet. Vi er ikke i tvil om at justisminister Knut Storberget har argumentert sterkt og godt for ytterligere økning til politiet innad i Regjeringen, men tydeligvis ikke fått fullt gjennomslag.

I langt større grad enn tidligere tar statsminister Jens Stoltenberg nå i bruk ord som «trygghet», «beredskap» og «politi». Da må vi ta for gitt at dette også skal gjelde utenfor det helt sentrale Østlandet.

Statsministeren skriver at det handler om «å ha sansene åpne» for å fange opp ekstremisme.

Et godt utbygd lokalpoliti, slik landet tok seg råd til å ha tidligere, er nettopp en av landets «sanser». Et lokalpoliti som kjenner innbyggerne, er verdifullt på mer enn en måte.

Ved siden av å kunne gi innbyggerne i hver kommune den trygghet som statsministeren fokuserer på, vil lensmannen på bygda – eller lokalpolitiet som det nå heter – kunne være med på å fange opp irregulær aktivitet med sin gode lokalkunnskap.

Det handler om å ha en lav terskel for folk til å ta kontakt med en politibetjent som ikke er sentralisert bort uten geografisk nærhet. Selv om PST nå styrkes, er det fremdeles slik at ikke all overvåking kan skje digitalt og via Internett.

Det handler om å få politiansatte ut i lokalsamfunnene – der folk bor.

Dette er enkelt å få til. Allerede har justisministeren sørget for å utdanne et rekordhøyt antall nye politifolk. Men mange går uten tilbud om jobb i politiet.

Trygghet er noe hele befolkningen etterspør. Med en liten justering på statsbudsjettet, vil politidekningen kunne økes i store deler av landet.

Ikke bare på det sentrale Østlandet.