STOLLEKEN: Slik så det ut da de 12 nye politimestrene ble presentert 27. november 2015. Flere av dem har senere gått av som politimestre, men seks av dem sitter fortsatt - og har nå søkt om et nytt åremål på ytterligere seks år.

Sju politimesterstillinger utlyst: Alle sittende politimestre vil fortsette

De offentlige søkerlistene til politimesterstillingene i sju distrikter er klare.

Publisert

Før sommeren ble politimesterstillingene i politidistriktene Finnmark, Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest og Innlandet lyst ut.

I dag publiserte Politidirektoratet de offentlige søkerlistene til stillingene, og der går det fram at alle de sju sittende politimestrene har søkt om å få fortsette:

 • Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.
 • Astrid Elisabeth Nilsen, konstituert politimester i Troms.
 • Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag.
 • Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal.
 • Kaare Songstad, politimester i Vest.
 • Hans Vik, politimester i Sør-Vest.
 • Johan Brekke, politimester i Innlandet.

Ingen andre søkere

To av politimesterjobbene har kun én søker på lista: Finnmark og Møre og Romsdal politidistrikt.

Det betyr etter all sannsynlighet at både Ellen Katrine Hætta og Ingar Bøen kommer til å fortsette i stillingene sine i nye seks år.

For politimesterjobbene i Innlandet og Sør-Vest politidistrikt har de sittende politimestrene fått én utfordrer hver:

 • Politiinspektør Torgeir Haugen (48), som i dag er prosjektleder i Politidirektoratet, skal utfordre politimester Johan Brekke i Innlandet.
 • Styreleder Nasir Iftikhar (40) har søkt på stillingen som politimester i Sør-Vest.

Visepolitimesteren utfordrer sjefen

De tre siste politimesterstillingene har hver fått tre søkere.

I Vest politidistrikt ønsker disse personene å utfordre sittende politimester Kaare Songstad:

 • Stian Haukeland (29), assistent.
 • Kjersti Reigstad (34), avdelingsleder i Hordaland Care and Connect, og også flere års erfaring fra Forsvaret.

I Troms politidistrikt blir den sittende, konstituerte politimesteren Astrid Elisabeth Nilsen utfordret av to kjente politinavn, i det som kanskje utgjør den sterkeste søkerlista:

 • Einar Aas (63), tidligere kriminalsjef og nærmeste leder for Eirik Jensen.
 • Einar Sparboe Lysnes (53), konstituert visepolitimester i Troms.

Utfordres av UP-leder

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag har følgende to utfordrere:

 • Anders Sjøtrø (46), distriktsleder UP 4, distrikt midt.
 • Christopher Francis Nilsen-Gjerdingen (42), som i søkerlista opplyser at han er kapteinløytnant.

Politidirektoratet har ikke opplyst om når politimesterstillingene skal være besatt, men åremålet til alle de nåværende politimestrene - med unntak av Astrid Elisabeth Nilsen - går ut ved årsskiftet.

Powered by Labrador CMS