Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen står på talerstolen nå.

«Det ligger an til at nyutdannede ikke får jobb. Hvordan forklarer du det med jobbgarantien du har gitt?»

Per-Willy Amundsen gjestet landsmøtet, og fikk flere spørsmål om bemanning. Svaret er at justisministeren ikke ønsker å detaljstyre politiet.

Publisert

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen besøkte landsmøtet til Politiets Fellesforbund på Lillehammer, og under talen tok han blant annet opp politireformen, kultur og ledelse, forebygging og beredskapssenteret.

Etter talen ble det flere spørsmål fra salen om bemanning. Blant dem leder for PF-studentene Martin Danielsen. Bakgrunnen er at Regjeringen foreslår å kutte finansieringen til nyutdannede i sitt statsbudsjett.

– Du sier at midlene skal ut i distriktene der skoen trykker, men flere politimestre sier nå at det ikke er mulighet til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen. Hvordan forklarer du dette med den jobbgarantien du har gitt?

Men justisministerens svar er at han ikke ønsker å detaljstyre politiet.

– Jeg har forståelse for at man reiser den problemstillinga. Samtidig handler dette også noe om hva man krever fra organisasjonen. Mange av de som påpeker oppbemanning påpeker også at de ønsker handlingsrom. På grunn av et stort etterslep på blant utstyr og biler, ønsker ikke jeg å deltajstyre politiet. Man må ha med seg at dagens bemanningssituasjon er et historisk løft.

Hør hele talen til justisminister Amundsen til landsmøtet her:

Powered by Labrador CMS