Slutt på kvotering ved Politihøgskolen

I 2012 kommer ingen inn på Politihøgskolen med dårligere enn 3 i norsk. I år kommer ingen inn dersom de stryker på de fysiske testene.

Publisert Sist oppdatert

Dispensasjonen fra opptakskravene – av andre kalt kvoteringen – endres for opptaket i 2012, dersom ny forskrift om opptak vedtas i Justisdepartementet.

Norskkravet har vært et svært ømtålig tema i minoritetsdebatten og dispensasjon fra dette kravet har medført tøffe debatter – spesielt i debattspaltene i Politiforum. Men nå blir det altså slutt.

Stigmatisering

I 2009 fikk hele 28 av 30 studenter med minoritetsbakgrunn dispensasjon fra opptaksnemnda på PHS. Tre av dem fikk dispensasjon fra kravet om minimum 3 i norsk hovedmål. Andre fikk dispensasjon fra andre krav.

Politiforum skrev at enkelte av dem følte seg mobbet da de begynte på PHS.

Til opptaket i 2010 besto alle minoritetssøkerne kravene, men to av dem ble tatt opp på særskilte vilkår på grunn av manglende tilstrekkelig totalpoeng. Totalt ble tre tatt opp på særskilt grunnlag, opplyser PHS.

Da Svein Engen for ett år siden skrev et leserinnlegg i Politiforum om en «politiutdanning på ville veier», var vi så nær en leserbrev-eksplosjon vi trolig kan komme her i bladet. Temaet engasjerte kraftig.

Engen skrev følgende: «Mine tanker går først og fremst til de fremmedkulturelle studentene som fyller kravene og som nå sliter med stigmatisering av sin gruppe. Dernest til de «stakkarene» som må stå i retten å forsvare et skriftlig arbeid som står til stryk, og som advokaten plukker fra hverandre fordi polititjenestemannen ikke forstår de språklige nyansene i sin egen rapport».

Slutt i 2012

I klartekst betyr endringene at det fra neste år «ikke gis dispensasjon fra kravene» når det gjelder norskkarakteren fra videregående, ei heller fra idrettskravene. De nye fysiske opptakskravene innføres alt ved årets opptak.

– Resultatet av de nye fysiske opptakskravene er at de som helhet er tøffere enn tidligere, sier Geir Valaker, leder av Bachelorutdanningen.

Valaker ledet arbeidsgruppen som foreslo endringer i de fysiske opptakskravene.

Fram til 2010 kunne stryk (flere enn 20 oppnådde poeng) likevel føre til at enkelte ble innkalt til intervju – på grunn av mulighetene Opptaksnemnda hadde i opptaksreglementet.

– Generelt må kandidatene prestere bra i alle øvelser, og de har ikke lenger mulighet for å gjennomføre èn dårlig øvelse. Alle øvelser må være bestått, sier Valaker.

Selv om antall løpeminutter ved opptaket reduseres til seks, må hastigheten øke fire prosent i forhold til de tidligere kravene for at kandidatene skal bestå.

Svømmetrening

De nye fysiske opptakskravene skal, sammen med trening i studietiden, danne grunnlag for at PHS-studentene senere består livredningsøvelsen i vann og eksamen i det nye faget Fysisk trening.

Svømmekravet består som tidligere. Denne øvelsen har ofte vist seg å være den vanskeligste for minoritetssøkere, som ofte ikke har hatt samme tilvenning til vann som andre søkere.

PHS i Oslo har gjenopptatt sitt tilbud til minoritetssøkere som trenger hjelp til å klare opptakskravene, og instruktører bistår med svømmetrening og treningsveiledning.

Det er pensjonist Stein Myhrvold som koordinerer trening og veiledning, og han har tatt med seg ni PHS-studenter som treningsveiledere. 20 fredager er det svømmetrening, mens det er ni treningssamlinger

– Skapte dårlig stemning

– Fra vårt minoritetsombud fikk vi vite at dispensasjon fra norskkarakteren ga en dårlig stemning blant minoritetsstudenter, sier seniorrådgiver Ingjerd Hansen i Oslo politidistrikt.

– Våre ansatte med minoritetsbakgrunn har vært tydelige på at de ønsker at kravet om karakteren tre i norsk skal gjelde for alle som tas opp på PHS. Så vidt jeg forstår vil ikke eventuelle innstramminger i dispensasjonsreglene utgjøre den store forskjellen, da det til nå har vært et marginalt antall som har fått dispensasjon, understreker minoritetsrådgiveren overfor Politiforum.

– Som politidistrikt har vi uansett bestemt oss for å være aktiv i rekrutteringen opp mot minoritetsbefolkningen. Vi skal jobbe aktivt for at de som er godt kvalifiserte velger å søke seg til politiet – og da spesielt de gode jentene. Vi ser at vi som distrikt må være synlige overfor dem vi ønsker å ansette, og ikke tro at de bare søker oss uten videre. Dette kan være personer som egentlig sikter seg inn på advokat- eller legeyrket, sier Hansen.