Bildet viser et av rommene på barnehuset i Møre og Romsdal.

Seminar slås sammen og gjøres digitalt: - Problematisk

Til tross for at pandemien er over, fortsetter seminar om «Avhør av barn og andre sårbare» digitalt, etter en føring fra POD. Det bekymrer de tilrettelagte avhørerne i Enhet Øst, som opplever at deres fagfelt nedprioriteres.

Publisert Sist oppdatert

En gang i året møtes alle som jobber med tilrettelagte avhør av barn og andre sårbare til to fagdager i november. Under koronapandemien ble seminarene avholdt digitalt.

Og selv om pandemien er over, skal det fortsette slik.

Politidistriktene tilbys tre fysiske plasser hver, så de fleste må se seg nødt til å følge seminaret fra en PC-skjerm. I tillegg vil årets seminar være sammenslått av det som tidligere har vært seminar om «tilrettelagte avhør» og seminar om «sekvensielle avhør av barn i førskolealder og andre sårbare».

Det får de som jobber med tilrettelagte avhør til å reagere:

- Fagseminarene har tidligere vært delt opp i to bolker. Nå har de slått det sammen til ett seminar som gjør at vi opplever at tiden ikke strekker til med tanke på å oppdatere seg på ny kunnskap og forskning på det vi holder på med.

MINDRE TID: Wermuth og Sandberg er begge tilrettelagt avhører ved Enhet Øst, og føler tiden ikke strekker til på det kommende seminaret.

Det forteller Angela Claire Wermuth og Kristin Sandberg til Politiforum. De er begge tilrettelagt avhører, og Wermuth er også tillitsvalgt for de tilrettelagte avhørerne i Enhet Øst.

De føler begge at det blir mindre tid til å gå i dybden i de forskjellige temaene, da tiden vil bli knappere med sammenslått seminar.

- Det ser vi på som utfordrende da disse to seminarene har vært vår viktigste arena for å få faglig påfyll og kompetansedeling. Siden det snevres inn med tid så medfører det mindre tid til hvert enkelt tema, forteller de.

Kjenner på et ansvar

I 2015 tok politiet over ansvaret for avhør av barn. Det at politibetjentene nå erstatter den jobben en dommer tidligere gjorde i en rettssak, er et ansvar avhørerne ved Enhet Øst kjenner på.

Det som er problematisk med det er at hvis vi sitter med utdatert fagkunnskap, så det kan være en fare for barns og andre sårbares rettsikkerhet.

Kristin Sandberg, tilrettelagt avhører

De legger vekt på at avhør av barn og særlig sårbare er et prioritert fagfelt av Politietaten som helhet, Riksadvokaten, samt regjering og Storting.

- Når noen da har valgt å slå sammen og dermed korte ned på seminaret som er en viktig arena for faglig påfyll og kompetansedeling med andre som jobber med det samme, så oppleves det som at det kanskje ikke ses på som et prioritert fagfelt likevel. Det som er problematisk med det er at hvis vi sitter med utdatert fagkunnskap, så det kan være en fare for barns og andre sårbares rettsikkerhet.

I tillegg forklarer Wermuth og Sandberg at det digitale setter begrensninger for å kunne diskutere og stille oppfølgingsspørsmål under seminaret. Det å møte fysisk kan ikke erstattes digitalt, mener de.

FÅR STØTTE: Seksjonslederen for etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd støtter avhørerne.

- Man må ikke glemme hvor viktig det er å møte kollegaer og andre fagpersoner ansikt til ansikt fra tid til annen. Dette ser vi på som et viktig HMS tiltak i tillegg til at det skaper motivasjon og følelsen av å være en del av noe og en del av et miljø.

Avhørerne ved Enhet Øst får støtte av sin seksjonsleder Astri Johanne Holm i at behovet for å møtes fysisk er viktig for å utveksle kunnskap og erfaringer.

- Det er i pausen man møtes og gjør hverandre engasjerte. Det er vanskelig å holde det samme trøkket oppe digitalt. Man blir fort mer en tilskuer enn deltaker. Så må man vurdere mot kost-nytte-perspektivet. Jeg mener vi skal passe oss for å digitalisere alle slike kurs og seminar. Innimellom kan det være greit, men det ene må ikke erstatte det andre.

Føring fra POD

Eivind Borge, leder av Etterforskningsavdelingen ved Kripos, svarer i en e-post til Politiforum at det er flere grunner til at fagseminarene er slått sammen. Ifølge han besluttet en Nasjonal ledergruppe i 2019 at antall nasjonale seminarer skulle begrenses.

- Kripos valgte derfor å legge seminar om tilrettelagte avhør og seminar om sekvensielle avhør av barn i førskolealder og andre sårbare til samme uke. Disse seminarene ble tidligere arrangert på høsten og våren, ifølge Borge.

Det var først i 2020 at Kripos så seg nødt til å gjennomføre seminarene på grunn av koronapandemien. Også i 2021 ble seminaret avholdt digitalt, og da ble også de to seminarene slått sammen til ett seminar med navn «Avhør av barn og andre sårbare». Det er dette seminaret som videreføres i 2022, skriver han.

- I år har det i tillegg kommet en føring fra POD om at nasjonale seminarer bør arrangeres digitalt, der alle distrikter i tillegg har fått muligheten til å sende tre representanter for å delta fysisk på seminaret.

Borge viser til at det å begrense antall reiser og at folk dermed blir borte fra arbeidsoppgavene sine, har vært et ønske fra politidistriktene.

- Gjennom digitale seminarer når vi langt flere enn vi gjør ved å arrangere fysiske arrangementer.

BEGRENSER SEMINAR: En ledergruppe besluttet ifølge Borge at nasjonale seminarer skulle begrenses.

Avhørerne ved Enhet Øst er enig i at det å gjennomføre seminaret er tidsbesparende. Likevel synes de det blir feil bruke økonomiske begrep som effektivitet, tid og lønnsomhet om arbeidsoppgavene deres.

Det at digitalt seminar erstatter det tidligere seminaret, bekymrer.

- Gjennom digitale seminarer når vi langt flere enn vi gjør ved å arrangere fysiske arrangementer.

Eivind Borge, Kripos

- I Politiet jobber vi med mennesker. Og politifolk er også mennesker. Dette gjør at også vi som politifolk har behov for å være sammen og ha muligheten til å gjøre hverandre gode, uten alltid å kjenne på presset om effektivitet og hvor vi kan spare inn på tid og penger. Disse seminar-dagene har gitt oss muligheten til å lande litt, og få et pust i bakken i en ellers travel arbeidshverdag, samtidig som vi kan suge til oss fagkunnskap. I tillegg får man følelsen av å bli sett og prioritert.

Politidirektoratet (POD) svarer i en generell kommentar til temaet, som ikke er knyttet konkret til dette seminaret.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad skriver i en e-post til Politiforum at det samlet sett er et stort omfang av nasjonale møter og konferanser i politiet, og at det generelt skal være en kostnadsbevissthet i etaten.

SPARER TID OG PENGER: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad mener politiet kan spare penger ved å holde seminarene digitalt.

- Vi ser at det er rom for å betydelig redusere kostnadene til reiser, opphold og ikke minst tidsbruken for den enkelte. Temaet ble behandlet i politiets nasjonale ledergruppe i slutten av 2021, og fra og med 2022 er det lagt opp til at flere nasjonale møter og konferanser skal gjennomføres på digitale flater. Unntaket er dersom formålet med møtet blir vanskeliggjort uten fysisk deltakelse, noe som besluttes etter en konkret vurdering, sier Skulstad.

Powered by Labrador CMS