Ny rapport: Kripos har nylig publisert en ny rapport som viser voldtektssituasjonen 2015. Eivind Borge, leder for taktisk etterforskingsavdeling og Ann Kristin Grosberghaugen, leder av voldtektsseksjonen i Kripos, er avbildet øverst til høyre.

Ny rapport fra Kripos viser økning i anmeldte voldtekter

Det ble anmeldt 12 prosent flere overgrep i 2015 enn i 2014. Samtidi ser Kripos en økning i antall nettrelaterte overgrep.

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport fra Kripos samler voldtektstallene fra 2015. Rapporten viser at det i fjor ble anmeldt 1367 voldtekter. Dette er en økning på 12 prosent fra 2014.

Kripos har siden 2011 utarbeidet en årlig rapport som viser voldtektstall og omstendighetene rundt voldtekster i Norge. Siden start har antall voldtektstanmeldelser holdt seg stabilt, men fra 2014 til 2015 økte tallet med 12 prosent.

LES HELE RAPPORTEN HER.

Den største voldtektskategorien er festrelaterte voldtekter, med hele 39 prosent av alle anmeldte voldtekter. Slik har det vært siden Kripos begynte å lage de årlige rapportene.

– Vi står nå foran en ny russetid og det er all mulig grunn til å minne om budskapet i politiets Kjernekar-kampanje. Vår oppfordring går særlig til unge menn. Ta vare på vennene dine, sørg for at ingen gjør noe eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år framover, sier Eivind Borge som leder Taktisk etterforskingsavdeling i Kripos.

LES OGSÅ: Hva synliggjøres?

Etter at den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober i fjor, ble straffebestemmelsene om seksuallovbrudd endret. All seksuell omgang med barn under 14 år er nå å anse som voldtekt.

Mens andelen overfallsvoldtekter nå er på sitt laveste siden 2011, har internettrelaterte overgrep økt. Disse overgrepene ligger i rapporten under "Annet"-kategorien, som utgjør over 20 prosent av alle de anmeldte overgrepene. Kripos sier at økningen i stor grad tilskrives overgrepene som skjer direkte over nettet eller som følge av at man har etablert kontakt på nett.

LES OGSÅ: En voldtekt er ikke alltid en voldtekt

Kripos melder også at 24 prosent av anmeldelsene kommer over ett år etter at voldtekten fant sted, og understreker betydningen av å anmelde voldtekter tidlig.

Eivind Borge, leder for taktisk etterforskingsavdeling og Ann Kristin Grosberghaugen, leder av voldtektsseksjonen i Kripos.
Powered by Labrador CMS